9. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK      (zadáno 29. 4. 2020)

PŘÍSLOVCE – opakování učiva

  1. Základní informace najdeš uprostřed pracovního sešitu – viz Přehledy str. 3, více informací například zde: https://www.mojecestina.cz/article/2016062803-prislovce
  2. PS str. 18/cv. 1, 2, 3, 4, 5, 6
  3. ÚLOHA Z LITERÁRNÍ VÝCHOVY – podcast najdete zde: https://padlet.com/nadateclova/cnfgv5x67fxb

Kromě odpovědi na otázku v podcastu (ponaučení?, přísloví?) od vás chci ještě odpověď na otázku: Jaké druhy pohádek jsem v podcastu zmínila?

Na vaše odpovědi se těším a za spolupráci některé žáky chválím. teclova.skola@seznam.cz

MATEMATIKA

Nejprve si zopakujete podobnost,kterou tímto ukončíme a přejdeme na goniometrické funkce.

1. Do ŠS 49/5,6,7,8 – vždy A z tabulky nad příklady.  5) nápověda :  k = a´ : a = 3 : 12 = 1 : 4, to znamená,že strany troj.A´B´C´ jsou 4 x kratší.Sobě odpovídající úhly budou shodné – z toho vycházejte při dalším řešení. Tyto opakovací příklady ofoťte a mně pošlete.

2. Do ŠS nadpis   GONIOMETRICKÉ  FUNKCE      – goniometrické funkce se vztahují  k pravoúhlému trojúhelníku.Víte,že jeho strany se nazývají přepona (nejdelší) a odvěsny .V trojúhelníku je jeden úhel pravý a dva ostré.Každý ostrý úhel má jednu odvěsnu přilehlou a druhou protilehlou.Nakreslete a popište obr. ze str.55 nahoře.

3. Nadpis  FUNKCE  SINUS              – je to poměr protilehlé odvěsny a přepony.Přečtěte si 55/B a opište rámeček ze str.56 .

4. 56/2 : společně – nakreslete obrázek – úhel beta –  protilehlá odvěsna je b = 4 cm,přepona c = 5 cm, takže sin beta = b : c = 4 : 5 = 0,8 .

5. Dle návodu udělejte 56/C .

Je velmi složité tuto látku vysvětlovat tímto způsobem.Jde o to, seznámit se s pojmy sinus,kosinus a tangens.Musíte víc pracovat s učebnicí,kde máte názorné obrázky.

Dějepis 9

– podle sešitu či učebnice str. 127-130 zopakovat kapitoly Upevňování moci komunismu a Pronásledování odpůrců režimu

– přečíst a nastudovat kapitoly Politické procesy a Život v komunistickém Československu (Ekonomika) str. 130-132

– zápisy jsem vám poslal již minulý týden

– pro zpestření se můžete podívat na Dějiny udatného českého národa:

Díl 103: Padesátá léta I – https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/211543116230103-padesata-leta-i

Slavné dny: Den, kdy byla popravena Milada Horáková – https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-byla-popravena-milada-horakova-27-cerven-150952

– připomínám referát!!

– připomínám rovněž, že kdo z vás si proti podpisu dosud nevyvedl zápisový lístek v kanceláři školy, nechť tak učiní kdykoliv ve všední den v dopoledních hodinách

Přírodopis

Německý jazyk

Chemie

Případné dotazy pište na holcapkova.rudolec@centrum.cz

Chválím všechny, kteří poctivě plní úkoly. S pozdravem Renata Holčapková

ANGLIČTINA

Pracovní sešit:  str.30 -31  cv.1 – dopište správné slovo z nabídky

cv.2 – poslech 1. označte aktivity ze cv. 1, které uslyšíte,

   2. vyberte správnou odpověď

                   cv.3,4,5 – doplňte text a cvičení o Antarktidě       

Úkoly mi posílejte i dodatečně. Pište také, pokud s něčím potřebujete poradit na joohaaana@gmail.com

ZEMĚPIS   

1. h.  Státy světa podle politického systému a politické moci str. 53 – 55

               Politická mapa světa str. 54

               youtube – republika, monarchie

FYZIKA    

1. h.  Otázky a úkoly str. 131

          2. h.  Využití jaderného záření – str. 131 – 133

               Otázky a úkoly str. 123