5. ROČNÍK

Český jazyk 5

– zopakujte si číslovky dle prezentace, učebnice nebo sešitu

– pracovní sešit str. 43 Opakování číslovek (odpovědi na otázky k textu napište přímo do pracovního sešitu, kromě úkolu c) – zde vyhledejte a podtrhněte v textu číslovky, poté je vypište do domácího sešitu a určete jejich druh), 43/1 – roztřiďte číslovky na určité a neurčité (rozlište barevně – určité modře, neurčité červeně)

– číslovky můžete procvičovat i online: https://www.gramar.in/cs/#5 – Najdi číslovky

– druhy číslovek pak můžete procvičovat online https://www.umimecesky.cz/cviceni-cislovky-druhy

– základní skladební dvojice – nastudujte modré rámečky v učebnici str. 119–126 (něco už budete znát ze 4. třídy, něco pro vás bude nové), zápis do školního sešitu posílám e-mailem

– do domácího sešitu učebnice str. 83/6 a) až d) – pozor v úkolu c) nezapomeňte, že všechna slovesa v čase minulém pokládáme za tvary složené, v úkolu d) rozbor stavby slova = kořen, předpona, příponová část (přípona a koncovka), podívejte se do školního sešitu, jak jsme to dělali

– sloh – zopakujte si osnovu popisu osoby, poté si vyberte nějaký svůj idol (herce, zpěváka, sportovce…) a popište ho, nejlépe např. podle fotografie či plakátu, popis prosím ofoťte a pošlete e-mailem

– připomínám již z předminula popis osoby blízké

– nezapomeňte prosím číst, po návratu do školy po vás budu chtít čtenářský deník alespoň s jedním zápisem

Matematika 5

– zopakujte si zlomky dle učebnice zelené rámečky str. 91 a 92, případně podle sešitu (už jsme je dělali)

– podívejte se na prezentace Zlomky a Velikost zlomku a smíšené číslo, které posílám e-mailem

– pro lepší pochopení smíšených čísel se podívejte na krátká videa (Úvod a cvičení 1 – 3)

– pracovní sešit str. 22 Zlomky

– do domácího sešitu učebnice str. 76/4 (převeď jednotky času) a 89/2 (aritmetický průměr – slovní úloha)

– geometrie – do sešitu narýsujte obdélník ABCD, a = 7 cm, b = 3 cm, vyznačte úhlopříčky a střed obdélníku, vypočtěte obvod a obsah

V případě, že vypracováváte cvičení z ČJ a M do sešitu, nezapomeňte uvést datum, číslo strany a cvičení!

Vlastivěda 5

– dějiny – podle sešitu nebo učebnice str. 43 zopakovat kapitolu 2. světová válka

– přečíst a naučit pokračování 2. světové války učebnice str. 44 (kapitola ČSR svobodná je až na příště) – zápis do sešitu posílám e-mailem

– podívejte se na prezentaci 2. světová válka, kterou rovněž posílám e-mailem

– pro zpestření se můžete podívat na Slavné dny:

Den atentátu na Heydricha:

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-atentatu-na-heydricha-27-kveten-150937

Den, kdy byly vypáleny Lidice:

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-byly-vyhlazeny-lidice-10-cerven-150942

– ČR jako součást Evropy – dle sešitu nebo učebnice str. 61 – 62 zopakovat kapitolu Rostliny a živočichové

– přečíst a naučit kapitoly Hospodářství a Obyvatelstvo učebnice str. 63 – zápis do sešitu posílám e-mailem

Informatika 5

– Psaní hravě https://www.psanihrave.cz/

– Kdo z vás již zvládl 10 kláves, tak už mu Psaní hravě nebude zdarma fungovat, musíte přejít na Nedatluj.cz, které je zcela zdarma a kde máte účet také. Přihlásíte se stejně jako do Psaní hravě. https://www.nedatluj.cz/ 

– Základy programování – Kdo z vás již na Hry Blockly zvládl Bludiště, může zkusit Skládačku nebo další https://blockly.games/?lang=cs

– Pokud jste už zvládli test informatiky za rok 2019, můžete na níže uvedeném odkazu zkusit i další. Jsou tam testy zpětně až do roku 2012. Patříte do kategorie MINI, můžete ale zkusit i BENJAMÍNA.

https://www.ibobr.cz/test/archiv

– Pokud budete úspěšní jako programátoři na Hrách Blockly nebo v jakémkoli testu, vyfoťte obrazovku za pomoci klávesy PrtSc (printscreen) – najdete ji v horní řadě v pravé části klávesnice – nebo pomocí mobilu. Obrázek mi pošlete e-mailem a máte u mě jedničku z informatiky.

Doufám, že si se všemi zadanými úkoly hravě poradíte.

Kdybyste však měli jakýkoli problém či dotaz, volejte nebo pište na bedrich.nehyba@seznam.cz

Srdečně vás zdraví váš třídní učitel

 Přírodověda

  • učebnice str. 76,77 – přečti si text, prohlédni si obrázek stavby kůže,  opiš (nebo nalep) zápis do sešitu

KŮŽE

– chrání povrch těla

– obsahuje : potní žlázy (vylučují pot – pocení tělo ochlazuje, zbavuje se odpadních látek), hmatová tělíska (vnímání bolesti, chladu, tepla, tlaku)

– z kůže vyrůstají – vlasy, chlupy, řasy, obočí, nehty

– pro kůži není zdravé dlouhodobé opalování (spáleniny, nádory)

– důležité vitaminy – A, B

Případné dotazy na holcapkova.rudolec@centrum.cz

ANGLIČTINA

V internetové učebnici přijměte mou pozvánku (symbol dopis), kdo jste to ještě neudělal. 

V učebnici str. 65  sestavte věty ze slov ve sloupcích A,B,C a napište si je do sešitu English. Na straně 70 si říkejte, co kluk na obrázcích dělá (zopakujete si tak slovíčka).

 V pracovním sešitě (workbook) v internetové učebnici vyplňte cv. 5 -8  na str .22-23. Každé cvičení potvrďte v pravém dolním rohu jako hotové a já tak uvidím vaši aktivitu.

V odkazu https://learningapps.org/watch?v=pw0sj5ht320 máte pár krátkých her.

Úkoly mi posílejte i dodatečně. Pište také, pokud s něčím potřebujete poradit na joohaaana@gmail.com