7. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK     (zadáno 6. 5. 2020)

PRAVOPIS VELKÝCH PÍSMEN

  1. Některá pravidla pravopisu velkých písmen už dobře znáš (názvy měst, obcí, hor, řek, jména lidí atd.). Další pravidla si připomeň například zde: https://www.pravopisne.cz/category/pravopisna-cviceni/psani-velkych-pismen/ -klikni na slovo více (dobrá tabulka příkladů)
  2. PS str. 50/cv. 1, 2, 3
  3. ÚLOHA DO SLOHU – PS str. 56/cv. 1 a) – napiš mi do e-mailu 5 vlastností, které jsou ve cvičení popsány, teclova.skola@seznam.cz.

Zadání úloh a prostor pro komentáře najdete také na následujícím odkazu: https://padlet.com/nadateclova/3yz2h55s5rwt 

DĚJEPIS               (zadáno 6. 5. 2020)

OBJEVNÉ PLAVBY – opakování

  1. UČEBNICE str. 88 – 92 – znovu si prohlédni obrázky, zápis jsem poslala na e-mail, nalep si do sešitu, není třeba nic doplňovat, jen si zopakuj, co ses dozvěděl/a nového.
  2. Pro zajímavost se podívej na pěkné video: https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-kolumbus-objevil-ameriku-12-rijen-150682
  3. Zadání úloh a prostor pro komentáře najdete také na následujícím odkazu:

https://padlet.com/nadateclova/3yz2h55s5rwt

7. MATEMATIKA  

Myslím,že jste zvládli i výpočet libovolného počtu procent. V dalším týdnu si nastudujete,jak k výpočtům využít trojčlenku.

1 Nejprve si zopakujte výpočet,který jste již používali na 58/17A.

2. Nadpis  –  NA PROCENTA S TROJČLENKOU   –  str.59 – nakreslete si tabulku, 100 % je 3200 , 1 % je tedy 32 , 2 % jsou 64 , atd. – tabulku vyplňte. Zapište si oba rámečky ze str.59.

3. 59/B – úlohu si přečtěte a ze str.60 opište zápis (s šipkami),řešení i odpověď. Napište větu v rámečku.

4. Výpočet trojčlenkou bude pro vás,myslím,složitější,stejně jako řešení slovních úloh na procenta. Proto toto učivo vynecháme  a vrátíme se k tomu,až se setkáme ve škole. Nyní zkuste trojčlenkou vyřešit 60/1A . Kdo by to nezvládl,provede výpočtem přes 1 %. Tuto úlohu mi ofoťte a pošlete. Chci vidět i výpočty. Nestačí mi jenom výsledky.

5. Na závěr se seznamte s pojmem promile . Uč. str. 74 a 75 nahoře – do ŠS rámečky.

Příště začneme s geometrií. Připravte si (najděte ) M3.

ANGLIČTINA

Napište si slovíčka 2D Kids ze str. 81 v pracovním sešitě.

Učebnice str.26 : cv. 1 Přečtěte si komiks

    cv. 2 Doplňte správná jména podle textu. (Jména si ve správném pořadí pište do English)

     cv.3a,b spojte začátky a konce vět, napište a přeložte do češtiny.

V odkazu https://learningapps.org/watch?v=pw0sj5ht320 máte pár krátkých, velmi jednoduchých, her.

Úkoly mi posílejte i dodatečně. Pište také, pokud s něčím potřebujete poradit na joohaaana@gmail.com

 Přírodopis

–      vyber si libovolné téma z učiva 7. ročníku a napiš krátký referát (délka maximálně A4, nezapomeň obrázek a zdroj), referát pošli na  holcapkova.rudolec@centrum.cz

Německý jazyk

  • PS str. 33 – do slovníčku opiš  nová slovíčka po ,,zvíře“  – pro správnou výslovnost můžeš použít online slovník např. tentohttps://slovnik.seznam.cz/preklad/nemecky_cesky
  • učebnice str. 35/cv. 4 – a) přečti si b) zkus popsat rodiče podle vzoru v učebnici – ústně

ZEMĚPIS – VIDEA YOUTUBE

     Španělsko TOP 10 4:34

     Lisabon – dokument 23:14

FYZIKA – VIDEA YOUTUBE

     Fyzika 7. ročník – tření 20:23

     Tření a třecí síla 12:52