Kontakt

Název organizace:

Základní škola a Mateřská škola Český Rudolec

Adresa:

Český Rudolec č. 40, PSČ 37883, IČO: 70988331

Telefony:

384496116, 384496027

Zřizovatel:

Obec Český Rudolec

Internetové stránky:

www.zsceskyrudolec.cz

E-mail:

zastupce.rud@seznam.cz

ředitelka školy:

Mgr. Vlasta Dušejovská

skola.rud@tiscali.cz

Vedoucí pracovníci:

Zdeňka Strašáková (zástupce řed. pro MŠ), Jindra Semotánová (ved. vychovatelka ŠD), Mgr. Bedřich Nehyba (výchovný poradce),  Eva Měrtlová (vedoucí školní jídelny), Petr Sotona (školník),

Ekonomický úsek:

Jarmila Neshybová

Metodik prevence :

Mgr. Naděžda Teclová

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ – projekt „RAMPS“

KONZULTACE PRO RODIČE V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE – KAŽDÝ ČTVRTEK 14.30 – 16.30 HOD.

p. Bochová,  tel. 721 365 654

Pověřenec:
 
Bc. Martina Tomšů
 
kontaktní údaje: tel: 721 942 179