fbpx
Logo ZŠ a MŠ Český Rudolec
MENU
ÚvodProjekty
OP VK – VÝZVA 56

OP VK – VÝZVA 56

V rámci výzvy 56 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost byl naší škole schválen projekt s názvem Zvyšování kvality vzdělávání v ZŠ Český Rudolec, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/56.0448.  Projekt, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky, byl podpořen částkou 251 942 Kč a je zaměřen na rozvoj čtenářské gramotnosti a podporu výuky cizích jazyků a v cizích jazycích.

Část finančních prostředků využila škola k uskutečnění jazykově-poznávacího pobytu žáků v Anglii v Londýně ve dnech 15. – 21. 8. 2015.

Další klíčovou aktivitou projektu jsou čtenářské dílny a jejich zavedení do vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Povedou ke zlepšení čtenářské gramotnosti žáků. Čtenářské dílny jsou realizovány v měsících září – prosinec 2015, kdy bude projekt ukončen. Na jejich zavádění se podílejí učitelé prvního i druhého stupně, kteří se v rámci projektu v srpnu 2015 zúčastnili semináře Čtenářské dílny, který se uskutečnil 28. srpna 2015 v Brně. Učitelé zpracují čtyři roční tematické plány čtenářských dílen pro čtyři různé ročníky v rozsahu deseti čtenářských dílen pro vybraný ročník, z nichž alespoň šest musí být odpilotováno do konce roku 2015. O průběhu a zkušenostech sepíší učitelé souhrnnou zprávu, která bude součástí monitorovací zprávy.

Z projektu bylo zakoupeno 200 kusů knih různých žánrů, které budou využity nejen v rámci čtenářských dílen, ale i v dalších hodinách českého jazyka a literatury.

O aktivitách spojených s tímto projektem bude veřejnost seznámena prostřednictvím webových stránek školy, případně článkem v místním tisku. Škola se dlouhodobě snaží zavádět do výuky nové metody a formy práce, které budou také tímto projektem podpořeny.

© Copyright 2022 - ZŠ a MŠ Český Rudolec - Všechna práva vyhrazena.

lockenvelopephone-handsetmap-markerchevron-downmenu-circlecross-circle
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram