fbpx
Logo ZŠ a MŠ Český Rudolec
MENU

Na základě doporučení Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje v souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji

z důvodu zhoršující se epidemiologické situace v Jihočeském kraji ředitelské volno pro žáky naší školy od 25. 10. do 26. 10. 2021.

Mimo provoz bude v tyto dny i školní družina.

Obědy mají žáci automaticky odhlášené.

Děkuji za pochopení.

Mgr. Vlasta Dušejovská

ředitelka školy

Vážení rodiče, milí občané Českého Rudolce,

            dovoluji si vám všem oznámit, že i přes nepřízeň doby covidové jsou naše děti, naši rudolečtí předškoláci, výborně připraveni na nástup do školy.

Za to patří veliké poděkování rodičům za skvělou spolupráci s mateřskou školou a učitelkám mateřské školy, především paní učitelce Daniele Tesařové, která má za předškolní vzdělávání na starosti. Jsem přesvědčena, že z nich budou skvělí prvňáčkové.

                                                                        školní speciální pedagog, Mgr. Olga Bochová

Vážení rodiče, ministerstvo zdravotnictví a vláda díky zlepšující se koronavirové situaci povolila pořádání letních dětských táborů. A proto si dovolujeme nabídnout pro Vaše dítě pobyt na letním dětském táboře Zvůle v malebném prostředí České Kanady. Termín konání tábora je od 10. července (sobota) do 17. července (sobota) 2021.

cestne_prohlaseni_o_neexistenci_priznaku_viroveho_infekcniho_onemocneni-Stáhnout
Informace-k-letnimu-taboru-2021Stáhnout
Prihlaska-na-tabor-1Stáhnout
Seznam-veci-2021Stáhnout

Od začátku školního roku 2009/2010 zahájilo svou činnost v Základní škole a Mateřské škole v Českém Rudolci školní poradenské pracoviště. Ve škole pracoval školní speciální pedagog, jehož činností byla samostatná poradenská činnost. Jednalo se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vycházela ze standardních činností vymezených platnou vyhláškou.  Konkrétně jsou to činnosti, které mají předejít školnímu selhávání žáků, speciální pedagog se zabývá reedukací ( „nápravou“) specifických poruch učení, pomáhá ostatním pedagogům při práci s třídními kolektivymetodicky pomáhá pedagogům při jejich práci se všemi dětmi, ale zejména těmi, které mají výukové problémy nebo problémy s chováním. Speciální pedagog je spolupracujícím partnerem výchovného poradce, metodika prevence, ředitele školy, zvláště také rodičům a dalším subjektům, které se na výchově a vzdělávání dětí podílejí (pedagogicko psychologická poradna atd.).

Školní speciální pedagog působil na škole v Českém Rudolci v rámci systémového projektu RŠPP – VIP II. financovaného z Evropských sociálních fondů a státního rozpočtu České republiky.  Naše škola se stala součástí tohoto projektu, který „běžel“ na 140 školách v celé České republice a jen na několika školách v Jihočeském kraji. Cílem je rozvoj takovýchto pracovišť, jejichž hlavní význam spočívá v odborné a cílevědomé pomoci při výchově a vzdělávání dětí. Práci speciálního pedagoga vykonávala v tomto projektu Mgr. Naděžda Teclová.

Projekt byl ukončen v září 2011. Na něj měl navazovat další projekt, který byl spuštěn opožděně, ale naše škola je do něj také zapojena ( viz stránky RAMPS- VIP III)

Rozvojový program na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků – specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2015

Rozvojový program navazuje na RP na podporu školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2015 (leden – červenec). Škola byla úspěšná až v druhé polovině r. 2015. V první polovině r. 2015 financovala práci speciálního pedagoga ze svých prostředků, protože jeho práce byla ve škole velmi žádoucí a potřebná. Školní speciální pedagog se ve své práci zaměřuje na poskytování podpory pro žáky vyžadující podpůrná opatření v průběhu vzdělávání (zabývá se reedukací – „nápravou“ specifických poruch učení, poskytuje speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních všem žákům, kteří ji potřebují), vytváří plán pedagogické podpory a pomoc při realizaci individuálních vzdělávacích plánů.  Školní speciální pedagog je spolupracujícím partnerem výchovného poradce, metodika prevence, ředitele školy, zákonných zástupců i školských poradenských zařízení.

Školní speciální pedagog: Mgr. Olga Bochová

Tel.: 721 365 654

Přítomnost ve škole ve dnech: středa, čtvrtek

Konzultační hodiny pro rodiče budou po domluvě ve čtvrtek.

Rozvojový program na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků – specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2014

V květnu 2014 byl ukončen projekt RAMPS III, který byl zaměřen na podporu práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Na škole působil speciální pedagog, který se věnoval práci právě s těmito žáky a zároveň poskytoval metodickou pomoc ostatním pedagogům. Ministerstvo školství v návaznosti na tento projekt vyhlásilo rozvojový program na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů pro rok 2014, v němž naše škola byla úspěšná. Od června 2014 je školní speciální pedagog financován právě z těchto prostředků. Program probíhá do prosince 2014. Standardně se školní speciální pedagog zaměřuje na poskytování podpory pro žáky vyžadující podpůrná opatření v průběhu vzdělávání (reedukace – „náprava“ specifických poruch učení), metodickou pomoc pedagogům při jejich práci se všemi dětmi, vytváření plánu pedagogické podpory, spolupráci se školskými poradenskými pracovišti.

Školní speciální pedagog: Mgr. Jitka Korandová

Tel.: 721 365 654

Přítomnost ve škole ve dnech: úterý, středa

Konzultační hodiny pro rodiče budou po domluvě ve středu.

© Copyright 2022 - ZŠ a MŠ Český Rudolec - Všechna práva vyhrazena.

lockenvelopephone-handsetmap-markerchevron-downmenu-circlecross-circle
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram