fbpx
Logo ZŠ a MŠ Český Rudolec
MENU
ÚvodAktuality
Vzdělávací aktivity žáků 2. stupně od 8. 6. 2020

Vzdělávací aktivity žáků 2. stupně od 8. 6. 2020

Vzdělávací aktivity žáků 2. stupně

Od 8. 6. 2020 zajišťujeme vzdělávací aktivity pouze pro kmenové žáky naší školy, tj. pro ty, kteří u nás plní povinnou školní docházku.

Výuka bude  zajištěna denně v dopoledních hodinách od 7.35 do 11.10 hod. Odpolední blok nebude z organizačních důvodů realizován. Po skončení vyučování (včetně oběda) není žákům dovoleno zdržovat se v prostorách školy.

Výuka bude realizována bez výchovných předmětů s úpravami stávajícího rozvrhu. Se změnami budou žáci seznámeni při příchodu do školy.

• Vzdělávací aktivity zajišťují pedagogičtí pracovníci, kteří se budou střídat dle svých předmětů.

  •  Skupiny žáků nemusí být neměnné, ale v jedné skupině se může vzdělávat max. 15 žáků.

Do budovy budou žáci jednotlivých skupin vpouštěni 10 min. před začátkem výuky (v 7.20 hod.). Žáci jedné skupiny budou čekat na vyznačeném místě před budovou školy. Při příchodu do budovy budou plněny podmínky ochrany zdraví dle pokynů MZČR.

• Na první den si žáci donesou psací potřeby, pomůcky k výuce předmětů ( rozvrh bude zaslán e-mailem), svačinu a obuv na přezutí (pokud zůstala obuv ve škole, děti si ji při příchodu do školy vyzvednou). Budou poučeni o bezpečném chování a seznámeni s plánem vzdělávání.

  •  Přítomnost žáků ve škole je dobrovolná. Pokud žák do školy nenastoupí, bude se nadále vzdělávat distanční (dálkovou) formou.

• Třídní učitel každé skupiny povede evidenci o docházce – ta platí ve stejném režimu jako ve školním řádu. Omluvit nepřítomnost je zákonný zástupce povinen co nejdříve – nejpozději do dvou dnů. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet.

• Hodnocení bude formativní (půjde o poskytnutí srozumitelné a účinné zpětné vazby k dosahování pokroku).

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy – v případě žáků 2. stupně do 2. 6. 2020 prostřednictvím třídních učitelů (e-mailem), případně na školní e-mail.

https://www.zsceskyrudolec.cz/wp-content/uploads/2020/05/DOTAZNÍK-K-DOCHÁZCE-ŽÁKŮ-2.-STUPNĚ.docx

Každý žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

ŠKOLNÍ PRAVIDLA K NÁSTUPU DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

• Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, všichni žáci školy nosí ve společných prostorách roušky, každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušek.

• Obuv a svrchní část oděvu si žáci po vstupu do budovy uloží na určená místa.

• Po příchodu do třídy si každý žák umyje ruce a použije dezinfekci na ruce.

Složení skupin žáků je stanoveno předem, maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.

• V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě. Pravidla ve třídě pak určuje vyučující.

Ve třídách se bude intenzivně větrat.

• Žáci si po každém vzdělávacím bloku umyjí a vydezinfikují ruce ve své třídě.

 • Při návštěvě WC dodržují žáci pravidla hygieny, ruce si umyjí a vydezinfikují.

 • Školní stravování – objednávání i odhlašování je stále stejné (telefon nebo osobně), pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si sami ani příbory.

• V jídelně pro výdej jídla vytvoříme harmonogram postupného vydávání, budou se dodržovat rozestupy, rouška se bude odkládat pouze při samotné konzumaci jídla a pití, roušky se odkládají do vlastního sáčku.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka nebo žák sám zákonnými zástupci podepsané Prohlášení, které je ke stažení na webových stránkách školy www.zsceskyrudolec.cz (viz. níže). Prohlášení obsahuje písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Třídní učitelé je odešlou zákonným zástupcům e-maily. Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Mgr. Vlasta Dušejovská

ředitelka školy

https://www.zsceskyrudolec.cz/wp-content/uploads/2020/05/čestné_prohlášení_1.docx

https://www.zsceskyrudolec.cz/wp-content/uploads/2020/05/priloha_788810937_2_ochrana_zdravi_zs_aktualizace.pdf

© Copyright 2022 - ZŠ a MŠ Český Rudolec - Všechna práva vyhrazena.

lockenvelopephone-handsetmap-markerchevron-downmenu-circlecross-circle
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram