fbpx
Logo ZŠ a MŠ Český Rudolec
MENU

Historie školy

První zmínka o škole je z roku 1670, ale ta uvádí, že "je zpustlá a bez učitele, stojí u hřbitova a je bez střechy". V roce 1749 tato škola i s farou vyhořela. Nová budova byla vystavěna v roce 1756. Teprve v roce 1788 však byla jednotřídní škola ve vesnici opět zřízena. V roce 1878 byla postavena nová školní budova a škola rozšířena na dvoutřídní. V Českém Rudolci byla původně škola i pro obce Markvarec, Lipnice a Horní Radíkov, od roku 1804 i pro osadu Nová Ves.

Po vzniku Československa byla pro žáky české menšiny zřízena v roce 1920 česká jednotřídní obecná menšinová škola. Neměla vlastní budovu a první třída byla umístěna v budově čp. 52, patřící k velkostatku. V roce 1921 byly otevřeny dvě třídy, které byly umístěny v tzv. starém zámku čp. 56. V té době chodily do Rudolce i děti z okolních vesnic – a to z Markvarce, Lipnice, Valtínova, Horního a Dolního Radíkova, Nového Světa, Terezína, Radlic, Hostkovic, Lipolce, Starého Města, Heřmanče, Dolního Bolíkova a Nové Vsi.

V roce 1923 bylo rozhodnuto o výstavbě nové budovy. Vytvořením plánů byl pověřen pan profesor Fischer na VŠ technické v Brně. Dne 7. srpna 1924 byla firmě Ludvík Kovář z Dačic předána zakázka za 577.099 Kč a 43 hal. Dne 20. 8. bylo předáno staveniště, do konce roku byla budova pod střechou. Kolaudace proběhla 23. srpna 1925. Nová čtyřtřídní česká měšťanská škola dostala název „Masarykovy školy národní“. Do školy tehdy nastoupilo 141 žáků. Škola zde působila do roku 1938, kdy po zabrání pohraničí nacistickým Německem zde bylo české školství zrušeno.

Nešťastným datem v historii školy byl 8. říjen 1938, kdy do Českého Rudolce vstoupila německá okupační armáda. Česká měšťanka byla přeložena do Heřmanče a budova byla zabrána pro německou měšťanku a další německé instituce. Větší katastrofou však byl konec války, kdy budova nejprve sloužila jako shromaždiště uprchlíků a po kapitulaci zde byl zřízen zajatecký tábor. Škola byla v květnu 1945 poškozena, právě když zde byl umístěn lazaret německého zajateckého tábora. Když k tomu přidáme to, že se okupační velení o správu budovy nestaralo, byla škola ve špatném stavu, bez jakéhokoliv vybavení a se zničeným okolím. Přesto se podařilo zahájit školní rok 1945-46 s počtem 110 žáků.

Z dalších mezníků je třeba připomenout školní rok 1948-49, kdy byly dětem poprvé podávány obědy, porce mléka a kakaa, což bylo financováno různými spolky a institucemi.

Nová historie školy se začíná psát 19. 12. 2002, kdy byla obcí Český Rudolec zřízena příspěvková organizace Základní škola Český Rudolec.

Budova školy byla v průběhu let rekonstruována a modernizována. V roce 2005 byla vybudována v přízemí budovy školy nová moderní školní kuchyně s jídelnou, jedna třída mateřské školy se šatnou a zázemím a šatna do tělocvičny. Dále byla ve 2. patře zřízena cvičná kuchyňka pro žáky, nová prádelna a sušárna. Došlo k rekonstrukci kotelny - kotel na pevná paliva byl nahrazen novým plynovým kotlem. Pro velký zájem byla ve školním roce 2011/12 nově otevřena i druhá třída mateřské školy. V roce 2011 byly pořízeny tři nové interaktivní tabule a notebooky pro učitele. Ve školním roce 2012/13 pak byla zmodernizována celá počítačová učebna a ve všech učebnách bylo místo starých parketových podlah položeno nové linoleum. V roce 2015 byla provedena rekonstrukce budovy školy (zateplení, nová fasáda a výměna oken). Škola byla kompletně vymalována a učebny vybaveny novými lavicemi a židlemi. V roce 2016 také proběhla rozsáhlá revitalizace školní zahrady a následně zde bylo postaveno nové dětské hřiště. V roce 2020 byl vybudován bezbariérový přístup a sociální zařízení, škola je též vybavena schodolezem. Rovněž byla zřízena nová multimediální učebna.

Ve školním roce 2020/21 dochází k mírnému úbytku žáků. Do té doby počet žáků v celé škole vždy přesahuje číslo 70. Konkrétně k 30. 6. 2020 školu navštěvuje 71 žáků, o rok později to je 63 žáků. K obrovskému odlivu žáků však dochází ve školním roce 2022/23, kdy má škola po prázdninách náhle o dvacet žáků méně. Příčinou je odcházející početnější devátý ročník, nízký počet přijatých prvňáčků, ale také přechod žáků na jiné školy, především do Dačic.

Letošní školní rok 2023/24 jsme zahájili s počtem žáků 44 - na 1. stupni 23 a na 2. stupni 21.

© Copyright 2022 - ZŠ a MŠ Český Rudolec - Všechna práva vyhrazena.

lockenvelopephone-handsetmap-markerchevron-downmenu-circlecross-circle
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram