fbpx
Logo ZŠ a MŠ Český Rudolec
MENU
ÚvodAktuality
ORGANIZACE VÝUKY OD 12. 4. 2021

ORGANIZACE VÝUKY OD 12. 4. 2021

Dle Nařízení vlády ČR bude od 12. 4. 2021 obnovena povinná prezenční předškolní výuka a prezenční výuka žáků 1. stupně základní školy. Pro žáky 2. stupně pokračuje distanční výuka.

INFORMACE O ORGANIZACI VÝUKY

MATEŘSKÁ ŠKOLA
 • osobní přítomnost na vzdělávání bude v 1. fázi rozvolňování umožněna pouze dětem v povinném předškolním vzdělávání, které se zúčastní testování a test bude negativní, nebo dětem v povinném předškolním vzdělávání, které onemocnění COVID 19 prodělaly, byla jim nařízena karanténa/ izolace a zároveň neuplynulo víc než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře, zpráva z laboratoře), jinak se účastní testování dle harmonogramu školy
 • pokud zákonný zástupce s testováním nesouhlasí, sdělí tuto skutečnost písemně mateřské škole – dítě bude omluveno, pracuje dále v domácím vzdělávání dle pokynů učitelky MŠ
 • dítě do školy přivádí zákonný zástupce nebo osoba pověřená a za dozoru pracovníka MŠ provede 2x týdně (PO a ČT) testování dítěte; po celou dobu testování (cca 15 min) je zákonný zástupce přítomen a má nasazen respirátor
 •  v případě nepřítomnosti dítěte v den testování bude test proveden v den, kdy do MŠ přijde
 • testování probíhá v šatně MŠ za dodržení hygienických podmínek
 • děti odchází na toaletu umýt a vydezinfikovat si ruce
 • během pobytu v MŠ nemusí mít děti nasazenou ochranu dýchacích cest (roušku, respirátor)
 • pedagogové i nepedagogové mají povinnost nosit po celou dobu přítomnosti v MŠ respirátor FFP2/KN95
 • děti dbají zvýšené hygieny – pravidelné mytí rukou, třída bude vybavena dezinfekcí
 • pracovníci mateřské školy pravidelně větrají učebnu i další prostory MŠ
 •  žádáme rodiče, aby v případě, že u svého dítěte pozorují známky onemocnění, jej do školy neposílali – předejdeme tím možnému šíření onemocnění
 • informace a otázky ohledně testování včetně instruktážního videa si mohou rodiče prohlédnout na stránkách https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole
 •  v případě nejasností kontaktujte školu – budeme společně hledat řešení
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
 • osobní přítomnost na vzdělávání bude v 1. fázi rozvolňování umožněna pouze žákům 1. stupně ZŠ, kteří se zúčastní testování a test bude negativní, nebo žákům 1. stupně ZŠ, kteří onemocnění COVID 19 prodělali, byla jim nařízena karanténa/ izolace a zároveň neuplynulo víc než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře, zpráva z laboratoře), jinak se účastní testování dle harmonogramu školy
 •  do školy bude žákům umožněn vstup dle harmonogramu (obdrží od třídních učitelů) tak, aby nedocházelo ke kontaktům mezi třídami – žáky si v šatně vyzvedne pověřený pracovník
 •  u vchodu do školy bude umístěna dezinfekce
 •  pohyb žáků po škole bude omezen na minimum (WC, přesun do třídy, jídelny)
 •  ihned po příchodu do třídy provede žák samotestování dle pokynů a za dozoru pověřeného pracovníka školy (u mladších žáků bude umožněna dopomoc zákonného zástupce) – pracovníci školy testování neprovádí
 •  samotestování bude probíhat 2x týdně (PO a ČT) – testy LEPU
 •  pokud žák nebude přítomen ve škole v době testování, bude test proveden ihned po jeho návratu do školy (tzn. i jiný den)
 •  žádáme rodiče, aby v případě, že u svého dítěte pozorují známky onemocnění, jej do školy neposílali – předejdeme tím možnému šíření onemocnění
 •  v případě, že zákonný zástupce s testováním žáka nesouhlasí, sdělí tuto skutečnost písemně škole – žák bude omluven, dále se vzdělává v domácím prostředí dle pokynů vyučujícího (individuální konzultace dle domluvy možné bez testování, škola dále nezajišťuje vzdělávání „distančním způsobem“)
 •  po celou dobu přítomnosti žáka ve škole má žák nasazenu chirurgickou roušku (látková nestačí) nebo respirátor
 •  pracovníci školy používají po celou dobu přítomnosti ve škole respirátor FFP2/KN95
 •  žáci dbají zvýšené hygieny – pravidelné mytí rukou, třídy budou vybaveny dezinfekcí
 •  pracovníci školy pravidelně větrají učebny i další prostory školy, kde se žáci pohybují
 •  informace a otázky ohledně testování včetně instruktážního videa si mohou rodiče prohlédnout na stránkách https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole
DISTANČNÍ VÝUKA 2. STUPEŇ
 • hodiny distanční výuky nadále probíhají ve stávajícím režimu (změny v rozvrhu v návaznosti na aktuální situaci možné)
INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE
 •  individuální konzultace ve škole jsou možné na základě domluvy s pedagogy (1 žák a 1 vyučující), může být přítomen i zákonný zástupce
 •  není nutné testování žáků
 •  9. ročník možnost konzultací po domluvě s vyučujícím v počtu max. 6 žáků (příprava k přijímacím zkouškám)
ŠKOLNÍ JÍDELNA
 •  všichni žáci, kteří chodí na obědy do školní jídelny a budou se vzdělávat prezenční formou, mají od 12. 4. 2021 obědy automaticky přihlášené – v případě, že oběd nebudou odebírat, je nutné si jej předem odhlásit vedoucí ŠJ (nejpozději do 14.00 hod. předchozí den) telefonicky na č. 384 496 116, případně osobně
 • dotovaný oběd mohou odebírat dále i žáci na distanční výuce, musí si jej ale předem přihlásit – výdej bude probíhat do vlastních jídlonosičů výdejním oknem (vstup do ZŠ) v době od 12.00 do 12.20 hod.
ŠKOLNÍ DRUŽINA
 •  je otevřena pro přihlášené žáky od 6.45 hod., žáci budou ve svých kmenových třídách
 •  v odpoledních hodinách nebudou ročníky slučovány, žáci budou po dobu pobytu ve škole/ve venkovních prostorách zůstávat stále ve stejné skupině žáků (třídě)
 •  žáci musí mít po celou dobu pobytu v ŠD i ve venkovních prostorách nasazenu chirurgickou roušku/respirátor

© Copyright 2022 - ZŠ a MŠ Český Rudolec - Všechna práva vyhrazena.

lockenvelopephone-handsetmap-markerchevron-downmenu-circlecross-circle
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram