fbpx
Logo ZŠ a MŠ Český Rudolec
MENU
ÚvodAktuality
Zápis do 1. ročníku základní školy

Zápis do 1. ročníku základní školy

Plakátek vytvořila žákyně 9. ročníku Ellen Pátková. Děkujeme! 🙂

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V ZŠ A MŠ ČESKÝ RUDOLEC
PRO ŠKOLNÍ ROK 2024–2025

Přijímání žáků do základní školy se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění, a podle dalších platných právních předpisů.

Přijímání žáků k základnímu vzdělávání probíhá ve správním řízení v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Ke školní docházce jsou přijímány děti k začátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo věku 6 let a není-li mu povolen odklad školní docházky.

O přijetí rozhoduje ředitel školy, a to v souladu se školským zákonem a podle stanovených kritérií.

Při podání žádosti o přijetí dítěte k povinné školní docházce je třeba:

 • prokázat svou totožnost a vztah k dítěti předložením dokladu totožnosti
 • předložit rodný list dítěte
 • v případě potřeby doložit místo skutečného bydliště dítěte

 Při žádosti o odložení začátku povinné školní docházky o jeden rok (odklad) je třeba:

 • prokázat svoji totožnost a vztah k dítěti předložením dokladu totožnosti
 • předložit rodný list dítěte
 • doložit už v době zápisu doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře, pediatra nebo klinického psychologa

Do první třídy se přednostně přijímají děti podle následujících kritérií:

 1. děti s místem trvalého pobytu v Českém Rudolci (spádová oblast)
 2. děti, jejichž sourozenec navštěvuje ZŠ a MŠ Český Rudolec
 3. děti navštěvující v době zápisu mateřskou školu v Českém Rudolci
 4. děti po odkladu školní docházky
 5. děti zaměstnanců ZŠ a MŠ Český Rudolec

V Českém Rudolci, dne 1. 3. 2024                                             

Mgr. Bedřich Nehyba                                                                                                       
ředitel ZŠ a MŠ Český Rudolec

© Copyright 2022 - ZŠ a MŠ Český Rudolec - Všechna práva vyhrazena.

lockenvelopephone-handsetmap-markerchevron-downmenu-circlecross-circle
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram