fbpx
Logo ZŠ a MŠ Český Rudolec
MENU

V pátek 12. dubna se žáci 4. a 5. ročníku v doprovodu paní asistentky Trepková vydali do Dačic do ZŠ Komenského, kde jim byly představeny zajímavé pomůcky a aktivity z oblasti robotiky a informatiky.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V ZŠ A MŠ ČESKÝ RUDOLEC
PRO ŠKOLNÍ ROK 2024–2025

Předškolní vzdělávání se organizuje v souladu s § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje dle § 34a odst. 1 školského zákona na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Ředitel Základní a Mateřské školy Český Rudolec stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Nárok na přednostní přijetí mají:

  1. Do mateřské školy se přednostně přijímají děti, které do 31. 8. 2024 dosáhnou 5 let věku – povinnost předškolního vzdělávání.
  2. Děti, které mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu.
  3. Děti se přijímají podle dosaženého věku, od nejstaršího k nejmladšímu.
  4. Děti, které mají v mateřské škole již sourozence.
  5. Pokud není kapacita naplněna, je možné přijmout i dítě mladší tří let, a to s přihlédnutím k vyspělosti dítěte. Mateřská škola nezajišťuje přebalování dětí, přijímá děti bez plen, bez kojeneckých lahví, bez dudlíků.
  6. Do mateřské školy může být podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví přijato pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.  

V případě volné kapacity budou přijaty i děti, které nemají trvalý pobyt na území obce, mimo spádovou oblast, a to od nejstaršího k nejmladšímu.

Organizace dopravní soutěže je neodmyslitelnou součástí každoročních tradic na naší škole a ani tento rok nebyl výjimkou. Ve čtvrtek 4. dubna si naši žáci v rámci projektového dne BESIP vyzkoušeli pestré disciplíny této soutěže jako orientaci v křižovatkách, znalost dopravních značek nebo obecné testy. Nemohly chybět ani znalosti z poskytování první pomoci a jízda na kole, při které žáci překonávali různé překážky. Počasí nám přálo a všechny tyto disciplíny se uskutečnily v jednom dni. Velké poděkování patří všem učitelům za pomoc při organizaci jednotlivých stanovišť a deváťákům za pomoc při sestavování překážek pro jízdu zručnosti.

V oblastním kole ve Studené, které se koná 16. května, bude naši školu reprezentovat tým ve složení: Anežka Pechová, Barča Teturová, Ondra Bártů a Jirka Svoboda. Budeme jim držet palce a věříme, že navážou na úspěšný tým z loňského roku, který pro naši školu vybojoval 1. místo.

Ve středu 3. dubna se dětem z mateřské školy a žákům 1. - 3. ročníku naskytl netradiční zážitek. Měli možnost zhlédnout naučný pořad o ročních obdobích s názvem „Jaro, léto, podzim, zima“ ve sférickém kině. Promítání filmu proběhlo v tělocvičně ve speciálním rozkládacím stanu ve tvaru kopule, kde se děti ocitnuly v 3D prostoru. Celé představení navíc mohly sledovat vleže, což se jim také moc líbilo. Můžete se přesvědčit nejen na fotkách, ale i na videu: https://www.facebook.com/reel/1076408063652477 🙂

Těšíme se zase někdy příště.

28. ročník celonárodní květinové sbírky Ligy proti rakovině Praha proběhne ve středu 15. května. Žáci 9. ročníku budou prodávat kytičky tentokrát s tmavě růžovou stužkou v minimální ceně 20 Kč. Hlavním tématem letošní tradiční sbírky je prevence rakoviny prsu. Každý dárce, který v den sbírky přispěje, dostane ke kytičce také informační letáček o prevenci a screeningových programech, které naše zdravotnictví nabízí.

V pátek 22. března 2024 se všichni žáci zúčastnili každoroční soutěže, která probíhá také na mezinárodní úrovni v mnoha zemích světa. První ročník proběhl v roce 1991 ve Francii. V České republice se soutěž konala poprvé v roce 1995. Matematický klokan vznikl podle obdobné soutěže, která byla v osmdesátých letech minulého století pořádána v Austrálii (tak už víme, proč klokan...).

Žáci řeší soubor testových úloh ve stanoveném čase, přičemž vybírají jednu z pěti nabízených možností řešení. Celkem je možno získat 120 bodů (u Cvrčka jen 90). Úlohy jsou rozděleny do třech kategorií po 8 příkladech. V první části jsou příklady za 3 body, v druhé za 4 a v třetí za 5 bodů. Za nesprávnou odpověď se strhává 1 bod. Na začátku má soutěžící přidělených 24 bodů (u Cvrčka 18 bodů), takže se nemůže dostat do minusu.

A konečně se dostáváme k tomu hlavnímu. Jak to na naší škole dopadlo? Zde jsou vítězové jednotlivých kategorií:

Cvrček (2. - 3. ročník ZŠ) - Sabina Nováková (52 b.)
Klokánek (4. - 5. ročník ZŠ) - Zuzana Pechová (67 b.)
Benjamín (6. - 7. ročník ZŠ) - Nelly Tesařová (66 b.)
Kadet (8. - 9. ročník ZŠ) - Matyáš Michálek (67 b.)

Vítězům gratulujeme a všem ostatním děkujeme za účast!

Ve středu 27. března před velikonočními prázdninami proběhla na prvním stupni akce s názvem ,,Tvoření s velikonočním zajíčkem“. Žáci si během dvou vyučovacích hodin mohli vytvořit papírovou slepičku na vymalované kraslice, velikonoční závěsný věnec se zajíčkem a vajíčky nebo papírového kohoutka. Žákům se vytvořené velikonoční výrobky moc povedly. Radost z odnesených výrobků se zračila v očích dětí.

V úterý 26. března jsme pozvali rodiče dětí ze školky na společné „Velikonoční tvořivé odpoledne“. Začali jsme v 15 hodin a rodiče postupně přicházeli a připojovali se k nám. Tentokrát si děti nazdobily vajíčka netradiční technikou pomocí potravinářské barvy, sody, vody a octa. Dalším stanovištěm byl zajíček z krabičky na papírové kapesníčky, do kterého si děti mohou vyrobená vajíčka uschovat. U dalších stolečků si děti vytvářely zápichy do osení. Mohly si vyrobit slepičku a také vajíčko. Hojná účast svědčí o vydařeném odpoledni. Děkujeme všem rodičům, kteří se k nám připojili. Z fotografií je vidět, že si to všichni moc užili. Těšíme se další příležitost k setkání.

V rámci března měsíce knihy proběhl ve čtvrtek 21. 3. školní projekt Den knihy. Děti přinesly své oblíbené knihy, prozkoumaly ilustrace a nechaly se inspirovat k tvorbě vlastní ilustrace, při které mohly naplno projevit svoji kreativitu. Součástí projektu bylo i společné čtení dětí z prvních třech ročníků s nejstaršími spolužáky. Naši skvělí deváťáci se chopili role průvodců a četli společně s mladšími dětmi jarní příběhy, řešili úkoly k textu a probírali, co se z příběhů naučili. Bylo to krásné sdílení literatury mezi různými věkovými skupinami. Společně se nám podařilo vytvořit inspirativní a radostný prostor pro rozvoj čtenářských dovedností a prozkoumání světa knih.

© Copyright 2022 - ZŠ a MŠ Český Rudolec - Všechna práva vyhrazena.

lockenvelopephone-handsetmap-markerchevron-downmenu-circlecross-circle
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram