fbpx
Logo ZŠ a MŠ Český Rudolec
MENU
ÚvodProjekty
Podpora rodin s dětmi — školní stravování a „školkovné“

Podpora rodin s dětmi — školní stravování a „školkovné“

Aktualizováno 29. března 23'

Vážení rodiče,
možná jste již zaregistrovali, že zastupitelé Jihočeského kraje schválili dotační program na pomoc rodinám s dětmi — MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME I, který se zaměřuje na podporu rodin s dětmi od 3 let do dovršení 19 let.

My jsme se rozhodli tento vstřícný krok krajského zastupitelstva podpořit, a to tak, že se Vám pokusíme maximálně usnadnit čerpání těchto finančních prostředků. V následujících řádcích zjistíte, pro koho je dotace určena, zda-li na ni máte nárok a v jaké maximální výši ji v naší škole můžete čerpat.

Kompletní informace o podpoře naleznete na adrese www.myvtomjihocechynenechame.cz/podpora-aktivit-deti-mladeze

Podpora rodin s dětmi je financována prostřednictvím programu MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME z fondu Jihočeského kraje

V jaké fázi je projekt?

 1. Dotazník — 14. 9.–23. 9. 22'
 2. Sběr žádostí — 19. 9.–3. 12. 22'
 3. Předání požadavku na dotaci do systému kraje — 3. 1. 23'
 4. Žádost schválena krajským zastupitelstvem
 5. Příjem zálohové platby z fondu kraje
 6. Čerpání prostředků na financování stravného a „školkovného“

Podpora o celkové výši 37 447 Kč byla vplacena

K vyplacení došlo dne 17. 5. 23 a částka byla rozdělena mezi 13 dětí z mateřské i základní školy.


Dotazník byl rozdán rodičům dětí v MŠ a žákům ZŠ, kteří jej předali rodičům k vyplnění. Dotazník je možné odevzdat do 23. září.

Sběr žádostí bude probíhat do 3. prosince. K vyplněné žádosti je nutno doložit příslušné dokumenty, viz sekce Jak žádat o podporu?.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese podpora.rodin@zsceskyrudolec.cz. Doba odpovědi je 1–3 pracovní dny.

Jaké jsou základní podmínky?

Podporu můžete čerpat v případě, že

 1. máte dítě nebo děti
  • narozené od 2. 8. 2003 do 1. 8. 2019 a
  • s trvalým pobytem v Jihočeském kraji k 1. 8. 2022
 2. jste rodina
  1. která pobírá příspěvek na bydlení, nebo
  2. která pobírá nebo pobírala v roce 2022 alespoň jeden měsíc přídavek na dítě, nebo
  3. jejíž čistý měsíční příjem na jednoho člena domácnosti nepřesahuje částku 13 000 Kč

U čtyřčlenné rodiny se jedná o maximální čistý příjem 52 000 Kč, u tříčlenné rodiny 39 000 Kč atp. Členy domácnosti jsou rodiče, partneři, děti, ale i prarodiče či jiní rodinní příslušníci žijící ve společné domácnosti. Zda-li máte nárok na podporu dle bodu 2c si můžete ověřit v kalkulačce na adrese myvtomjihocechynenechame.cz/form/kalkulacka-deti

Jaká je výše podpory?

Při splnění podmínek lze na jedno dítě čerpat až 4 000 Kč.

Na co lze podporu čerpat?

Podporu lze čerpat na první pololetí školního roku 22'/23', tzn. za celé období od 1. září 22' do 31. ledna 23', a to na pokrytí nákladů za:

 • školní stravování
 • předškolní vzdělávání (MŠ)

Částku 4 000 Kč můžete čerpat přes ZŠ a MŠ Český Rudolec buď celou, nebo jen její část a zbývající část využít na financování mimoškolních aktivit realizovaných jinými institucemi, sdruženími a nebo spolky, kterými mohou být například tělovýchovné jednoty, sportovní kluby, umělecké školy (zprostředkovávají-li poskytnutí dotace). Seznam registrovaných zprostředkovatelů dotace naleznete na adrese myvtomjihocechynenechame.cz/registrovane-organizace

Jaké jsou uznatelné náklady?

Na vzdělání a stravování předškolních dětí v mateřské škole

U předškolních dětí jsou uznatelnými náklady poplatek za předškolní vzdělávání a poplatek za stravování — přesnídávku, oběd a svačinu.

VěkStravaŠkolkovnéCelkemPodporaZbývá*
3–6 let4 365 Kč900 Kč*5 265 Kč4 000 Kč0 Kč
7 let5 044 Kč5 044 Kč4 000 Kč0 Kč
Orientační výpočet uznatelných nákladů za období 1. 9. 22’–31. 1. 23’ — 5 měsíců / 97 školních dní
*školkovné se nevztahuje na šestileté děti v posledním ročníku MŠ

Na stravování žáků základní školy

U žáků je momentálně jediným uznatelným nákladem poplatek za stravování.

VěkStravaPodporaZbývá*
6 let2 231 Kč2 231 Kč1 769 Kč
7–10 let2 910 Kč2 910 Kč1 090 Kč
11–14 let3 201 Kč3 201 Kč799 Kč
15 let3 395 Kč3 395 Kč605 Kč
Orientační výpočet uznatelných nákladů za období 1. 9. 22’–31. 1. 23’ — 5 měsíců / 97 školních dní

*Zbývá

Zbývající částku z celkové výše podpory můžete čerpat pro financování dalších aktivit zajišťovaných jinými organizacemi. Samozřejmě můžete dotaci čerpat naopak primárně na mimoškolní aktivity a případnou zbývající částku využít na pokrytí části platby za stravování v ZŠ a MŠ v Českém Rudolci.

Jak se podpora uplatní v praxi?

Sběr žádostí o podporu bude probíhat do 10. 10. 22'. Po tomto datu budou žádosti postoupeny kraji, od kterého škola získá zálohovou platbu na pokrytí uznatelných nákladů na školkovné a stravování dětí a žáků. Konkrétní postup proplácení podpory bude doplněn.

Jak žádat o podporu?

Pro ověření nároku na podporu je nutné vyplnit žádost a doložit dokumenty dle aktuálního stavu dospělých členů domácnosti. Příklady a seznamy potřebných dokumentů naleznete v následujícím seznamu a v tabulce pod ním.

Příklady

 • Rodina se čtyřmi členy domácnosti — matka, otec, dítě (8 let), dítě (1,5 roku), doloží matčino potvrzení rodičovské z úřadu práce a otcovo potvrzení od zaměstnavatele za poslední 3 měsíce před podáním žádosti.
 • Rodina se čtyřmi členy domácnosti — matka, otec, dítě (9 let), babička, doloží matčino a otcovo potvrzení od zaměstnavatele za poslední 3 měsíce před podáním žádosti a rovněž i babiččino potvrzení z OSSZ o výši důchodu.
 • „Neúplná“ rodina se třemi členy domácnosti — matka a dvě děti (8 a 11 let), doloží matčino potvrzení od zaměstnavatele za poslední 3 měsíce před podáním žádosti a výši skutečně obdrženého výživného.

Příslušné dokumenty

Příjemci příspěvku na bydlení
1) Potvrzení úřadu práce

Příjemci přídavku na dítě
1) Potvrzení úřadu práce

Na podpoře v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci
1) Potvrzení úřadu práce

Na rodičovské
1) Potvrzení úřadu práce

Na mateřské
1) Potvrzení od zaměstnavatele za část, kterou vyplácí
2) Potvrzení od OSSZ za část, kterou vyplácí

Na nemocenské
1) Potvrzení od zaměstnavatele za část, kterou vyplácí
2) Potvrzení od OSSZ za část, kterou vyplácí

Zaměstnaní, nebo pracující na DPP nebo DPČ
1) Potvrzení od zaměstnavatele za poslední 3 měsíce před podáním žádosti

OSVČ a další osoby s příjmy z výdělečné činnosti
1) Doložení čistého měsíčního příjmu OSVČ výpisem z daňového přiznání

Starobní, vdovský/vdovecký, sirotčí, invalidní důchod
1) Potvrzení OSSZ

Dokumenty ke stažení

Žádost o podporu a další dokumenty naleznete na stránce Dokumenty ke stažení v sekci MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME.

Dotazy k projektu

Případné dotazy budou zodpovězeny na schůzi, jejíž termín bude v dostatečném předstihu oznámen na našem webu a Facebooku. Předem je můžete zasílat na e-mail podpora.rodin@zsceskyrudolec.cz. Doba odpovědi je 1–3 pracovní dny.

© Copyright 2022 - ZŠ a MŠ Český Rudolec - Všechna práva vyhrazena.

lockenvelopephone-handsetmap-markerchevron-downmenu-circlecross-circle
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram