fbpx
Logo ZŠ a MŠ Český Rudolec
MENU

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Český Rudolec, v souladu s ustanovením § 35 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, po projednání se zřizovatelem stanovila:

Přerušení provozu mateřské školy ve dnech 23. 12. 2022 a 27. – 30. 12. 2022. Zároveň bude v těchto dnech přerušen i provoz školní jídelny.

Vážení rodiče,
možná jste již zaregistrovali, že zastupitelé Jihočeského kraje schválili dotační program na pomoc rodinám s dětmi — MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME I, který se zaměřuje na podporu rodin s dětmi od 3 let do dovršení 19 let.

My jsme se rozhodli tento vstřícný krok krajského zastupitelstva podpořit, a to tak, že se Vám pokusíme maximálně usnadnit čerpání těchto finančních prostředků.

Mateřská škola

Rodiče dětí si vyzvednou dotazník v mateřské škole a buď jej na místě vyplní nebo jej donesou vyplněný nejpozději do 19. 9.

Základní škola

Žákům bude 14.–15. 9. rozdán dotazník, který předají rodičům k vyplnění a následně jej odevzdají třídnímu učiteli a to nejpozději v pondělí 19. 9.

Aktuální informace

Další informace o aktuální fázi a podrobnostech projektu najdete na našem webu v sekci Projekty > Podpora rodin s dětmi — školní stravování a „školkovné“

Kompletní informace o podpoře z programu MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME I naleznete na adrese www.myvtomjihocechynenechame.cz/podpora-aktivit-deti-mladeze

Dotazy k projektu

Případné dotazy budou zodpovězeny na schůzi, jejíž termín bude předem oznámen, a v nejbližších dnech bude zřízena e-mailová schránka, do které budete moci dotazy posílat prostřednictvím e-mailu.

Vážení rodiče,

dovolte nám, abychom Vás seznámili s naším stravovacím systémem, pomocí kterého budete mít možnost řídit si přihlášky a odhlášky stravy kdykoliv online prostřednictvím webu strava.cz nebo pomocí mobilní aplikace Strava.

Každé dítě má vlastní stravovací kartu, ke které se přihlásíte na webu nebo v aplikaci pomocí přihlašovacích údajů sestávajících ze jména a příjmení dítěte a z hesla, které se skládá ze dne narození dítěte (dvoumístný formát — s úvodní nulou) a z posledních dvou čísel roku narození dítěte, viz příklady v tabulce.

Jméno a příjmeníDatum narozeníHeslo
Jan Novák8. 12. 20150815
Jana Nováková11. 6. 20131106
Josef Novák1. 10. 20140110
Příklad vytváření hesel do aplikace Strava.cz

Na tento systém je navázána evidence odběru obědů, a to formou čipu, který si každý strávník zakoupí prostřednictvím třídních učitelů. Cena jednoho čipu je 124 Kč a platí se v hotovosti. Při výdeji oběda přiloží strávník tento čip na čtecí zařízení, čímž dojde k zaevidování odběru oběda pro daný den.

Tento systém nám rovněž umožňuje rozesílat informační e-maily, ve kterých Vás budeme informovat o změnách, novinkách a jídelníčcích na následující týden.

Odkaz na webAplikace pro AndroidAplikace pro iOS
www.strava.czStáhnout aplikaci StravaStáhnout aplikaci Strava
Odkazy na web a aplikace Strava.cz

Vážení rodiče,
pokud se bude Vaše dítě stravovat ve školní jídelně nebo v mateřské škole, je nutné vyplnit přihlášku a přinést ji co nejdříve do školní jídelny. Podrobné informace naleznete v přihlášce po jejím stažení.

Ve čtvrtek 1. září se tradičně sejdeme v 7.35 ve škole a poté společně s učitelským sborem a zástupci obecního úřadu uvítáme nové prvňáčky.

Nutnost přihlášení obědů na 1.9.2022

První školní den bude pro žáky základní školy končit v 9.00 a z toho důvodu nemají na tento den automaticky přihlášeno stravování — chcete-li, aby mělo Vaše dítě zajištěn oběd na první školní den, přihlaste jej na www.strava.cz

Vážení strávníci,

vzhledem k nárůstu cen potravin a energií, jsme nuceni od 1. 8. 2022 navýšit ceny stravného.

Aktuální ceny stravného

přesnídávkaobědsvačinacelkem
3–6 let11,-23,-11,-45,-
7–10 let11,-30,-11,-52,-
11–14 let33,-33,-
15 let35,-35,-
Zaměstnanci35,-35,-
Bývalí zaměstnanci v penzi50,-50,-
Cizí strávníci75,-75,-

Provozní informace

Platby

Obědy se platí zálohově (cena oběda x počet pracovních dnů), nejdéle však do 20. dne v měsíci.

Odhlašování obědů

Obědy se odhlašují vždy předem na druhý den, nejpozději do 22 hodin toho dne, kdy dítě onemocní v aplikaci strava.cz . V případě, že se tak nestane, je možné neodhlášený oběd odebrat ve školní jídelně do vlastního jídlonosiče.

Účtování při onemocnění

Podle vyhlášky č. 107/2005 v platném znění se v době nemoci poskytuje oběd pro nemocné dítě pouze 1. den nemoci. Rodič může dále odebírat obědy v ŠJ za plnou cenu oběda, která činí 75,- Kč.

Bohdan Sezemský, vedoucí ŠJ

Vážení rodiče,
dovolte nám, abychom Vás seznámili se změnami platnými od 1. 1. 2022.
S novým rokem přecházíme na nový stravovací systém, který zjednoduší chod Vašeho života nejen
Vašim dětem, ale i Vám.
S příchodem tohoto systému budete mít možnost řídit si odhlášky a přihlášky stravy kdykoliv online.
Každé dítě bude mít vlastní přístup na svoji stravovací kartu, kde se bude logovat jménem a
příjmením a zároveň heslo bude den a rok narození v číselné formě první dvě čísla data dne a
poslední dvě čísla roku narození např.: Jan Novák 8. 12. 1943
Login: Jan Novák
Heslo: 0843
Odhlášení stravy bude na webovém portálu www.strava.cz, též možno stáhnout jako aplikaci
v appstore nebo android.
Podrobnější informace o přihlašování zašleme do konce příštího týdne a to na mail, který má škola
zřízen pro všechny žáky, u dětí MŠ na mail zákonných zástupců.
S tímto systémem přichází nově i evidence obědů, a to formou čipu, který si zakoupí každý strávník
prostřednictvím třídních učitelů do 22. 12. 2021. Cena jednoho čipu je 120 Kč v hotovosti.
Tímto všichni strávníci budou 3. 1. 2022 přihlášeni k stravě.
Celý systém bude zpřístupněn od 1. 1. 2022.
Při vyzvednutí oběda strávník použije čip na terminálu u výdeje, který mu stravu sám eviduje.
S tímto systémem vzniká možnost hromadné komunikace a budeme Vás moci informovat o změnách
elektronickou formou.
Vzhledem k neustálému zvyšování cen i my jsme nuceni přejít ke zdražení. V tuto chvíli se nám jedná
o zdražení jen odpoledních svačin u dětí v mateřské školce následovně:
Stará cena 7 Kč nová cena 8 Kč
U předškolních dětí ze 7 Kč na 9 Kč

Na základě doporučení Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje v souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji

z důvodu zhoršující se epidemiologické situace v Jihočeském kraji ředitelské volno pro žáky naší školy od 25. 10. do 26. 10. 2021.

Mimo provoz bude v tyto dny i školní družina.

Obědy mají žáci automaticky odhlášené.

Děkuji za pochopení.

Mgr. Vlasta Dušejovská

ředitelka školy

Vážení rodiče, ministerstvo zdravotnictví a vláda díky zlepšující se koronavirové situaci povolila pořádání letních dětských táborů. A proto si dovolujeme nabídnout pro Vaše dítě pobyt na letním dětském táboře Zvůle v malebném prostředí České Kanady. Termín konání tábora je od 10. července (sobota) do 17. července (sobota) 2021.

cestne_prohlaseni_o_neexistenci_priznaku_viroveho_infekcniho_onemocneni-Stáhnout
Informace-k-letnimu-taboru-2021Stáhnout
Prihlaska-na-tabor-1Stáhnout
Seznam-veci-2021Stáhnout

Dle Nařízení vlády ČR bude od 12. 4. 2021 obnovena povinná prezenční předškolní výuka a prezenční výuka žáků 1. stupně základní školy. Pro žáky 2. stupně pokračuje distanční výuka.

INFORMACE O ORGANIZACI VÝUKY

MATEŘSKÁ ŠKOLA
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
DISTANČNÍ VÝUKA 2. STUPEŇ
INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE
ŠKOLNÍ JÍDELNA
ŠKOLNÍ DRUŽINA

© Copyright 2022 - ZŠ a MŠ Český Rudolec - Všechna práva vyhrazena.

envelopephone-handsetmap-markerchevron-downmenu-circlecross-circle
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram