Logo ZŠ a MŠ Český Rudolec
MENU

Vážení rodiče,
dovolte nám, abychom Vás seznámili se změnami platnými od 1. 1. 2022.
S novým rokem přecházíme na nový stravovací systém, který zjednoduší chod Vašeho života nejen
Vašim dětem, ale i Vám.
S příchodem tohoto systému budete mít možnost řídit si odhlášky a přihlášky stravy kdykoliv online.
Každé dítě bude mít vlastní přístup na svoji stravovací kartu, kde se bude logovat jménem a
příjmením a zároveň heslo bude den a rok narození v číselné formě první dvě čísla data dne a
poslední dvě čísla roku narození např.: Jan Novák 8. 12. 1943
Login: Jan Novák
Heslo: 0843
Odhlášení stravy bude na webovém portálu www.strava.cz, též možno stáhnout jako aplikaci
v appstore nebo android.
Podrobnější informace o přihlašování zašleme do konce příštího týdne a to na mail, který má škola
zřízen pro všechny žáky, u dětí MŠ na mail zákonných zástupců.
S tímto systémem přichází nově i evidence obědů, a to formou čipu, který si zakoupí každý strávník
prostřednictvím třídních učitelů do 22. 12. 2021. Cena jednoho čipu je 120 Kč v hotovosti.
Tímto všichni strávníci budou 3. 1. 2022 přihlášeni k stravě.
Celý systém bude zpřístupněn od 1. 1. 2022.
Při vyzvednutí oběda strávník použije čip na terminálu u výdeje, který mu stravu sám eviduje.
S tímto systémem vzniká možnost hromadné komunikace a budeme Vás moci informovat o změnách
elektronickou formou.
Vzhledem k neustálému zvyšování cen i my jsme nuceni přejít ke zdražení. V tuto chvíli se nám jedná
o zdražení jen odpoledních svačin u dětí v mateřské školce následovně:
Stará cena 7 Kč nová cena 8 Kč
U předškolních dětí ze 7 Kč na 9 Kč

Na základě doporučení Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje v souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji

z důvodu zhoršující se epidemiologické situace v Jihočeském kraji ředitelské volno pro žáky naší školy od 25. 10. do 26. 10. 2021.

Mimo provoz bude v tyto dny i školní družina.

Obědy mají žáci automaticky odhlášené.

Děkuji za pochopení.

Mgr. Vlasta Dušejovská

ředitelka školy

Pracovní pozice - vedoucí školní jídelny/pomocný kuchař
(kumulovaná funkce)

Vážení rodiče, ministerstvo zdravotnictví a vláda díky zlepšující se koronavirové situaci povolila pořádání letních dětských táborů. A proto si dovolujeme nabídnout pro Vaše dítě pobyt na letním dětském táboře Zvůle v malebném prostředí České Kanady. Termín konání tábora je od 10. července (sobota) do 17. července (sobota) 2021.

cestne_prohlaseni_o_neexistenci_priznaku_viroveho_infekcniho_onemocneni-Stáhnout
Informace-k-letnimu-taboru-2021Stáhnout
Prihlaska-na-tabor-1Stáhnout
Seznam-veci-2021Stáhnout

Dle Nařízení vlády ČR bude od 12. 4. 2021 obnovena povinná prezenční předškolní výuka a prezenční výuka žáků 1. stupně základní školy. Pro žáky 2. stupně pokračuje distanční výuka.

INFORMACE O ORGANIZACI VÝUKY

MATEŘSKÁ ŠKOLA
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
DISTANČNÍ VÝUKA 2. STUPEŇ
INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE
ŠKOLNÍ JÍDELNA
ŠKOLNÍ DRUŽINA

V souvislosti s uzavřením škol informuji žáky a zákonné zástupce o možnosti využívat školní stravování pro děti MŠ a žáky ZŠ za cenu, která je běžně stanovena v době prezenční výuky. Žáci mají standardně v době od 8. 3. do 21. 3. 2021 obědy odhlášené. V případě, že o oběd budou mít zájem, je třeba jej nahlásit vedoucí školní jídelny nejpozději den předem do 14.00 hod. na tel. číslo 384 496 116. Oběd je možný si vyzvednout v době od 11.00 do 12.00 hod. z výdejního okénka (u vchodu do ZŠ) pouze do vlastních jídlonosičů.

Mgr. Vlasta Dušejovská

Vážení rodiče, milé děti,

upozorňujeme, že v návaznosti na opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. 2. 2021 čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN s účinností od 25. 2. 2021 do odvolání je vstup a pobyt v budově  umožněn pouze s respirátorem FFP2/ KN 95 nebo zdravotnickou obličejovou maskou. Látková rouška již nestačí. Výjimky jsou uvedeny v příloze.

Děkujeme za pochopení a vstřícnost.

Vážení rodiče,

na základě informace MŠMT čj.j MSMT-45767/2020-1 z 15. 12. 2020 Vás informujeme, že provoz základní školy, školní družiny a školní jídelny pro žáky ZŠ bude ukončen v pátek 18. 12. 2020. Vánoční prázdniny začnou pro žáky v pondělí 21. 12. 2020 a budou ukončeny v neděli 3. ledna 2021.

Žáci nastoupí do školy v pondělí 4. ledna 2021 dle rozvrhu pro sudý týden (tedy 1.-5. r., 6., 8. a 9.r.) – pokud vláda nerozhodne jinak.

UPŘESŇUJÍCÍ INFORMACE K VÝUCE OD 30. 11. 2020

➢prezenční formou probíhá výuka pro žáky 1. stupně (1. –5. ročník)

➢výuka 2. stupně probíhá –pro žáky 9. ročníku –prezenčně

-pro žáky 6. –8. ročníku –rotačním způsobem

(střídají se po týdnu)

➢výsledek: v týdnu od 30. 11. do 4. 12. 2020 budou ve škole přítomni všichni žáci 1. stupně a žáci 7. a 9. ročníku, žáci 6. a 8. ročníku se budou nadále vzdělávat distančním způsobem

➢ : v týdnu od 7. 12. do 11. 12. 2020 budou ve škole přítomni všichni žáci 1. stupně a žáci 6., 8. a 9. ročníku, žáci 7. ročníku se budou vzdělávat distančním způsobem

➢ zároveň dochází k úpravám v rozvrhu tříd – do konce týdne je žáci i zákonní zástupci obdrží prostřednictvím e-mailů

➢při příchodu do budovy školy bude žákům změřena teplota, poté si je všatně přeberou pedagogičtí pracovníci

➢pohyb žáků po škole bude omezen na minimum (WC, přesun do třídy, jídelny)

➢je třeba dodržovat rozestupy 2 m

➢pokud žáci 1. stupně budou odpoledne ve školní družině, nedojde ke slučování tříd, žáci budou po celou dobu pobytu ve škole ve stále stejné skupině žáků i třídě

nedojíždějící žáci 2. stupně opustí budovy školy ihned po ukončení vzdělávání (případně po obědě), nebudou se v prostorách školy zdržovat; dojíždějící žáci počkají do odjezdu v prostorách pro ně určených – nebude docházet k mísení skupin

➢po celou dobu pobytu ve škole (tzn. i během vyučovacích hodin) a před budovou školy mají žáci i pracovníci školy nasazenou roušku

➢žáci si přinesou min. 2 ks roušek/den a sáček na jejich bezpečné uložení(v případě jednorázových roušek je třeba mít také sáček na jejich bezpečnou likvidaci)

➢žáci dbají zvýšené hygieny –pravidelné mytí rukou

➢pracovníci školy pravidelně větrají učebny i další prostory školy, kde se žáci pohybují

➢všichni žáci, kteří chodí na obědy do školní jídelny a budou se v daném týdnu vzdělávat prezenční formou, mají od 30. 11. 2020 obědy automaticky přihlášené– v případě, že oběd nebudou odebírat, je třeba jej odhlásit standartním způsobem (telefonicky vedoucí ŠJ od 14.00 hod. předchozího dne –tel. 384496116); dotovaný oběd mohou odebírat i žáci na distanční výuce, musí si jej ale předem přihlásit a domluvit čas výdeje (přes okno MŠ –vchod u ZŠ)

➢žáci, kteří platí obědy v hotovosti, musí za přihlášený oběd v pondělí 30. 11. 2020 zaplatit danou částku nejpozději do 8.00 hod. daného dne vedoucí školní jídelny

školní družina je otevřena pro přihlášené žáky od 6.45 hod, žáci budou ve svých kmenových třídách –při příchodu je třeba zvonit na kancelář (ne na školní družinu)!!!

při vyzvedávání dětí ze školní družiny prosím zvoňte na kancelář –děti budou v kmenových učebnách

© Copyright 2020 - ZŠ a MŠ Český Rudolec - Všechny práva vyhrazena. Vytvořil JacM

envelopephone-handsetmap-markerchevron-downmenu-circlecross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram