fbpx
Logo ZŠ a MŠ Český Rudolec
MENU

Vážení strávníci,

vzhledem k růstu cen energií a spotřebního materiálu i vzhledem k nutné modernizaci kuchyňského zařízení v minulém roce, jsme nuceni do letošních cen stravného promítnout zvýšení nákladů o tzv. „věcné náklady“ a od 1. 4. 2024 navýšit cenu stravného o 5 Kč na porci.

Zvýšení cen se týká bývalých zaměstnanců v penzi a cizích strávníku (případně dětí a žáků od 2. dne nemoci). Finanční norma na potraviny (cena stravy pro děti a žáky) zůstává stejná, jelikož se nám i přes rostoucí ceny potravin prozatím daří s těmito financemi vyjít 🙂 )

Ceny stravného platné od 1. dubna 2024

přesnídávkaobědsvačinacelkem
3–6 let11,-23,-11,-45,-
7–10 let11,-30,-11,-52,-
11–14 let33,-33,-
15 let35,-35,-
Zaměstnanci35,-35,-
Bývalí zaměstnanci v penzi63,-63,-
Cizí strávníci80,-80,-

Provozní informace

Platby

Obědy se platí zálohově (cena oběda × počet pracovních dnů), nejdéle však do 20. dne v měsíci.

Odhlašování obědů

Obědy se odhlašují vždy předem na druhý den, nejpozději do 22 hodin toho dne, kdy dítě onemocní v aplikaci strava.cz . V případě, že se tak nestane, je možné neodhlášený oběd odebrat ve školní jídelně do vlastního jídlonosiče.

Účtování při onemocnění

Podle vyhlášky č. 107/2005 v platném znění se v době nemoci poskytuje oběd pro nemocné dítě pouze 1. den nemoci. Rodič může dále odebírat obědy v ŠJ za plnou cenu oběda, která činí 80 Kč.

Michaela Kubátová, vedoucí ŠJ

Vážení strávníci,

vzhledem ke zrušení příspěvku z FKSP pro bývalé zaměstnance v penzi (8 Kč/porci), jsme nuceni od 1. 1. 2024 navýšit cenu stravného pro tuto kategorii strávníků. Dochází tak ke zdražení oběda z 50 Kč na 58 Kč.

Ceny stravného platné od 1. ledna 2024

přesnídávkaobědsvačinacelkem
3–6 let11,-23,-11,-45,-
7–10 let11,-30,-11,-52,-
11–14 let33,-33,-
15 let35,-35,-
Zaměstnanci35,-35,-
Bývalí zaměstnanci v penzi58,-58,-
Cizí strávníci75,-75,-

Provozní informace

Platby

Obědy se platí zálohově (cena oběda x počet pracovních dnů), nejdéle však do 20. dne v měsíci.

Odhlašování obědů

Obědy se odhlašují vždy předem na druhý den, nejpozději do 22 hodin toho dne, kdy dítě onemocní v aplikaci strava.cz . V případě, že se tak nestane, je možné neodhlášený oběd odebrat ve školní jídelně do vlastního jídlonosiče.

Účtování při onemocnění

Podle vyhlášky č. 107/2005 v platném znění se v době nemoci poskytuje oběd pro nemocné dítě pouze 1. den nemoci. Rodič může dále odebírat obědy v ŠJ za plnou cenu oběda, která činí 75,- Kč.

Michaela Kubátová, vedoucí ŠJ

Den plný zábavy pro děti a žáky proběhl pod taktovkou obecního úřadu a za podpory pedagogického sboru na hřišti TJ Sokol v Českém Rudolci. Na fotky z akce se podívejte níže 🙂

Vážení rodiče, žáci, zaměstnanci a přátelé školy,
níže Vám „přeposíláme“ poděkování z organizace Život dětem a rovněž Vám děkujeme za zapojení se do této sbírky 🙂


Krásný den, vážení přátelé,
srdečně Vám děkujeme za celou organizaci sbírky ve školním roce 2022/2023.

Prosím, předejte naše poděkování vašim šikovným dětem, rodičům a všem zaměstnancům, kteří se do sbírky zapojili a kteří si poděkování opravdu zaslouží. Jejich pomoc je pro „naše“ děti nenahraditelná.

Potěšilo by nás, kdybyste si s dětmi našli chvíli času a podívali se na reportáže, které natáčíme s nemocnými dětmi http://www.zivotdetem.cz/c/projekty/pribehy-deti/, abyste věděli, jak je Vaše pomoc důležitá, a na Zábavné odpoledne ze dne 19. 9. 2022 — zahájení Srdíčkových dnů https://www.youtube.com/watch?v=bB-vBWzDnpg

Ještě jednou Vám moc a moc děkujeme zavvaši neocenitelnou pomoc, které si nesmírně vážíme. 

S přáním všeho jen dobrého

Za Život dětem, o.p.s.
Zdenka Křupková


Zivot-detem-sbirka-2022-2023Stáhnout

Dne 12. června vydala paní ředitelka rozhodnutí o přijetí sedmi dětí, jež jejich rodiče přihlásili k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy. Úřední rozhodnutí s evidenčními čísly naleznete níže anebo na stránce s Dokumenty.

Seznam-deti-prijatych-do-MS-23-24Stáhnout

Vážení rodiče,
v průběhu měsíce května byla vyplacena podpora z dotačního programu Jihočeského kraje s názvem My v tom Jihočechy nenecháme — Podpora rodin s dětmi od 3 let do dovršení 19 let zaměřená na školní a mimoškolní aktivity dětí a mládeže.

Dotace byla určena na pokrytí nákladů na školkovné a stravování dětí z rodin s měsíčními příjmy nižšími než 13 tisíc korun na člena domácnosti. Těší nás, že jsme Vám tuto podporu mohli zprostředkovat a v konečné fázi rozdělit částku 4 500 Kč na školkovné a 32 947 Kč na stravování mezi 13 dětí.

Den Země je svátek, který má za cíl nám připomínat, že nemáme jiný domov — že bychom o něj měli pečovat tak, aby i naše děti mohly žít v čisté a zdravé krajině.

Dne 21. 4. se pod pedagogickým dozorem vydaly děti z mateřské školy spolu s žáky školy základní na několikahodinovou okružní cestu s cílem sesbírat odpadky na území naší krásné obce a kolem komunikací spojujících ji s obcemi sousedními. Výsledkem bylo mnoho pytlů naplněných různorodým odpadem a to jak komunálním, tak i plastovým, papírovým, textilním i rozličnými součástmi nábytku a technických zařízení — tedy odpadem, který lze vytřídit do kontejnerů anebo na sběrném dvoře...

Dne 12. dubna vydala paní ředitelka rozhodnutí o přijetí šesti dětí, jež jejich rodiče přihlásili k zápisu do první třídy základní školy. Úřední rozhodnutí s evidenčními čísly naleznete níže anebo na stránce s Dokumenty.

Rozhodnuti-o-prijeti-zaku-k-zakladnimu-vzdelavani-od-skolniho-roku-23-24Stáhnout

Vážení rodiče a žáci,
vzhledem k aktuální situaci na trhu se sběrnými surovinami a k omezení prostor vhodných pro uskladnění sběrného papíru je sběr papíru do dubna 23' pozastaven.

Papír pro školní sběr můžete stále střádat, avšak pro výkup je nutné třídit karton zvlášť, noviny, časopisy a ostatní papír rovněž zvlášť.

Začátkem měsíce dubna 23' Vás budeme informovat ohledně nového konceptu školního sběru, jenž momentálně připravujeme, abychom se přizpůsobili změněným podmínkám na trhu se sběrnými surovinami a zmenšeným prostorám pro jejich uskladňování.

Vážení rodiče,
možná jste již zaregistrovali, že zastupitelé Jihočeského kraje schválili dotační program na pomoc rodinám s dětmi — MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME I, který se zaměřuje na podporu rodin s dětmi od 3 let do dovršení 19 let.

My jsme se rozhodli tento vstřícný krok krajského zastupitelstva podpořit, a to tak, že se Vám pokusíme maximálně usnadnit čerpání těchto finančních prostředků.

Mateřská škola

Rodiče dětí si vyzvednou dotazník v mateřské škole a buď jej na místě vyplní nebo jej donesou vyplněný nejpozději do 19. 9.

Základní škola

Žákům bude 14.–15. 9. rozdán dotazník, který předají rodičům k vyplnění a následně jej odevzdají třídnímu učiteli a to nejpozději v pondělí 19. 9.

Aktuální informace

Další informace o aktuální fázi a podrobnostech projektu najdete na našem webu v sekci Projekty > Podpora rodin s dětmi — školní stravování a „školkovné“

Kompletní informace o podpoře z programu MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME I naleznete na adrese www.myvtomjihocechynenechame.cz/podpora-aktivit-deti-mladeze

Dotazy k projektu

Případné dotazy budou zodpovězeny na schůzi, jejíž termín bude předem oznámen, a v nejbližších dnech bude zřízena e-mailová schránka, do které budete moci dotazy posílat prostřednictvím e-mailu.

© Copyright 2022 - ZŠ a MŠ Český Rudolec - Všechna práva vyhrazena.

lockenvelopephone-handsetmap-markerchevron-downmenu-circlecross-circle
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram