ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Letos začátek školního roku uvítal spolu s námi i déšť…sešli jsme se ve školní jídelně a po proslovu paní ředitelky přivítal přítomné pan starosta Plucar a předsedkyně školské rady paní Hronová.

Děkujeme všem občanům, kteří nás přišli podpořit…:-)