Doporučujeme

Vítáme vás!

https://www.scio.cz/skoly/oceneni.asp?r=26752                         Ocenění

Základní informace o naší organizaci:

Přesný název:

Základní škola a Mateřská škola Český Rudolec

Adresa:

Český Rudolec č. 40, PSČ 37883,

IČO: 70988331

Telefony:

384496116, 384496027

Zřizovatel:

Obec Český Rudolec

E-mail:

skola.rud@tiscali.cz

Ředitel školy:

Mgr. Vlasta Dušejovská

Pověřenec:
Bc. Martina Tomšů
kontaktní údaje: tel: 721 942 179

Sbírka „Český den proti rakovině“

Ve středu 15. května proběhl 23. ročník celonárodní sbírky ve prospěch Ligy proti rakovině Praha – Český den proti rakovině, která byla v letošním roce tematicky zaměřena na nádorová onemocnění plic. Naše škola se již několik let této sbírky aktivně účastní. Během dopoledne se žáci 9. ročníku s třídní učitelkou a učitelky mateřské školy převlékli do tradičních žlutých triček a nabízeli žluté kytičky měsíčku lékařského společně s letáčky s informacemi o onemocnění, možnosti prevence i odkazy na odbornou pomoc při odvykání kouření. To vše se dělo nejen ve škole, ale také v obci. Jsme moc rádi, že se do sbírky zapojila i široká veřejnost. Příspěvek za kytičku byl dobrovolný, nejméně však 20 Kč. Celkem se podařilo vybrat 3 908 Kč. Děkujeme všem, kteří tuto akci podpořili.

Mgr. Vlasta Dušejovská, ředitelka školy

Bezpečně na silnici

Všichni žáci ZŠ se v úterý 7.5. zapojili do projektového dne „ Bezpečně na silnici“. Na osmi stanovištích plnili různé úkoly, které se týkaly silničního provozu. Zopakovali si význam dopravních značek, správný průjezd křižovatkami a další základní pravidla, bezpečnostní prvky pro chodce i řidiče, povinnou výbavu kola. Prakticky si vyzkoušeli poskytování první pomoci i jak se domluvit s cizincem na směru cesty. Ani chladnější počasí nezabránilo žákům vyzkoušet si svoji cyklistickou dovednost na překážkové dráze.

Čarodějnický rej

Filipojakubská noc bývala jednou z magických nocí, kdy měly zlé síly větší moc než jindy. A tak se pálení čarodějnic stalo k velmi živou tradicí. V rámci tématu „Čarodějnický rej“ si děti ve školce jednu takovou čarodějnici vyráběly.

Představení Lišák Foxík

V pátek 26. dubna jsme pozvali Ivana Urbánka, který je herec divadla Husa na Provázku, multiinstrumentalista a speciální pedagog. Sešli jsme se v mateřské škole a přišli za námi také žáci 1. – 4. třídy. Program školní dopravní prevence měl název „Lišák Foksík“ aneb „Bezpečně k cíli“. Bylo to zajímavé interaktivní představení obsahující situace na chodníku, přechodu, silnici, v autě i na kole. Zaujalo všechny věkové kategorie a mnozí se do představení aktivně zapojili.

Preventivní program VESELÉ ZOUBKY

Naše škola se v letošním školním roce zapojila do preventivního programu Veselé zoubky, jehož pořadatelem a sponzorem je dm drogerie markt, s.r.o. Program je určen pro žáky prvních tříd.

Jedna výuková hodina proběhla podle doporučeného metodického plánu. Viděli jsme video s populárním Hurvínkem a jeho trápení s bolavým zubem. Řekli jsme si z čeho se zub skládá, jak se o zuby starat, jaké potraviny mohou zuby poškozovat a proč je důležité chodit na preventivní zubní prohlídky. Na závěr jsme si vyplnili pracovní listy a za odměnu získali balíček s produkty dentální hygieny od sponzora programu.

Téma péče o zoubky nás však zaujalo, možná právě proto, že skoro každý prvňáček z naší třídy zrovna zažívá „trable s kývajícími se zoubky“. Věnovali jsme se mu tedy trochu víc. V českém jazyce nás poučila pohádka O nemocném zoubku, se zdravými zoubky jsme si započítali v matematice, také ve výtvarné výchově nás provázelo téma zoubků. Největší odměnou za pečlivou práci a aktivitu pro všechny budou jejich zdravé zoubky.