Doporučujeme

Vítáme vás!

https://www.scio.cz/skoly/oceneni.asp?r=26752                         Ocenění

 

 

 

Základní informace o naší organizaci:

Přesný název:

Základní škola a Mateřská škola Český Rudolec

Adresa:

Český Rudolec č. 40, PSČ 37883,

IČO: 70988331

Telefony:

384496116, 384496027

Zřizovatel:

Obec Český Rudolec

E-mail:

skola.rud@tiscali.cz

Ředitel školy:

Mgr. Vlasta Dušejovská

Pověřenec:
 
 
Bc. Martina Tomšů
 
kontaktní údaje: tel: 721 942 179       
 
 
 

Zpracování osobních údajů

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) zpracovává Základní škola a Mateřská škola Český Rudolec, Český Rudolec 40, PSČ 378 83, IČ: 70988331, osobní údaje dětí, žáků, jejich zákonných zástupců a zaměstnanců.

Naše mateřská škola a základní škola zpracovává osobní údaje z důvodů:

* za účelem splnění právní povinnosti (zpracování osobních údajů je přikázáno příslušným právním předpisem),

* za účelem oprávněného zájmu (prezentace školy, bezpečnost osob a ochrana majetku),

* při výkonu veřejné moci (předávání dokumentů k archivaci),

* na základě souhlasu, který je kdykoli odvolatelný.

Zpracovává-li škola osobní údaje na základě souhlasu, je tento souhlas kdykoliv odvolatelný:

* zasláním zprávy na e‐mailovou adresu: skola.rud@tiscali.cz

* zasláním dopisu na kontaktní osobu: Mgr. Vlasta Dušejovská, Český Rudolec 40, 378 83       Český Rudolec

Nařízení GDPR zavádí následující práva subjektu údajů:

* právo na přístup k osobním údajům, které se o subjektu údajů zpracovávají (čl. 15),

* právo na opravu v případě vedení nepřesných či neúplných osobních údajů (čl. 16),

* právo na výmaz („právo být zapomenut“) v případě, že osobní údaje nejsou potřebné         pro daný účel nebo byly zpracovávány protiprávně (čl. 17),

* právo na omezení zpracování, pokud subjekt údajů popírá přesnost údajů, zpracování        je protiprávní, správce už údaje nepotřebuje (čl. 18),

* právo na přenositelnost údajů jinému správci (čl. 20)

* právo vznést námitku v případě veřejného či oprávněného zájmu.

Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů), pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno výše uvedené nařízení.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů podle článku 37 odst. 7 nařízení je pro Základní školu a Mateřskou školu Český Rudolec, Český Rudolec 40, PSČ 378 83, IČ: 70988331, Bc. Martina Tomšů, telefon: 721 942 279, e‐mail: poverenec.dacicko@gmail.com

ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOG – konzultace pro rodiče

Školní speciální pedagog Mgr. Olga Bochová, bude poskytovat konzultace pro rodiče

ve dnech 14. 11. 2018 od 14,00 do 15,30 hod. a  21. 11. 2018 od 14,00 do 17,00 hod.

Konzultace v jiném termínu je možné dohodnout na telefonním čísle +420 776 602 905

v době od 8,00 do 15,30 hod.

STOLETÉ KOŘENY aneb Červenomodrobílý den

Ve škole jsme si připomněli významné výročí vzniku samostatného Československa. V pátek 26. října proběhl projektový den Stoleté kořeny aneb Červenomodrobílý den. Místo tradičních vyučovacích hodin si děti prošly během dopoledne několika stanovišti, kde si různými aktivitami připomínaly důležité události a osobnosti naší novodobé historie. Jejich úkolem bylo vytvořit plakát s fotografiemi významných českých osobností a se státními symboly, v kuchyňce si děti usmažily podle klasické české receptury bramborák, v jiné třídě se věnovaly textům Jaroslava Foglara a Karla Čapka, hledaly v informačních zdrojích a zaznamenaly údaje k „osudovým“ osmičkám, zhlédly film o světě dětí před čtyřiceti lety a společně o něm diskutovaly. Zábavné činnosti prožívaly děti i na 1. stupni. Motivací k oslavám bylo i oblečení v národních barvách, v dresech českých sportovních klubů, ozdobení se nálepkami českých symbolů, barvy na vlasech i tvářích.

Státní svátek jsme oslavili důstojně, ale zároveň zábavnou a netradiční formou. Oslava pokračovala v odpoledních hodinách. Děti ze školní družiny se zúčastnily sázení památné lípy u obecního úřadu, které připravili členové o s. Paměť Rudolecka. Na závěr příspěvku malé připomenutí – památný strom byl v Českém Rudolci slavnostně vysazen i před 50 lety, v roce 1968, také na počest vzniku Československa.

Mgr. N. Teclová

ČAS JABLÍČKOVÉ VŮNĚ

Během tématu „Čas jablíčkové vůně“ jsme poznávali jablíčko všemi smysly. Paní kuchařky nám
z jablíček připravily výborný jablečný kompot, na svačinu jsme měli i přesnídávku a jablíčka jsme ochutnali nejen v syrové formě, ale i sušená – křížaly. Zjistili jsme, že o jablíčkách je mnoho písniček, které jsme si zazpívala a naučili se k nim i básničky. Jablíčko jsme také vymodelovali
z plastelíny a vytvořili k němu papírového ježečka. Týden s jablíčkem děti zakončily oblíbenou hrou „Kompot“.