Informace k zápisu do 1. ročníku ZŠ Český Rudolec

Vážení rodiče,

termín zápisu do 1. ročníku jsme původně plánovali na 6. 4. 2020. MŠMT vydalo Opatření k zápisům do ZŠ, které Vám zveřejňujeme na našem webu. Z tohoto důvodu provedeme zápis do 1. ročníku tzv. „bez osobní přítomnosti dětí“, případně i zákonných zástupců ve škole.

Je třeba, abyste co nejdříve vyplnili Přihlášku k zápisu a Žádost o přijetí k ZV. V případě, že žádáte o odklad povinné školní docházky, je třeba také doložit Žádost o odklad a souhlasné stanovisko pedagogicko-psychologické poradny a pediatra (případně škole sdělit datum plánovaného vyšetření). Poté je třeba tyto vyplněné a podepsané formuláře doručit do školy. To je možno provést pouze následujícími způsoby do pondělí 6. 4. 2020:

1. do datové schránky školy (adresa je zu8mci8),

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) na adresu skola.rud@tiscali.cz,

3. poštou na adresu Základní škola a Mateřská škola Český Rudolec, 378 83 Český Rudolec 40

4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy. Z tohoto důvodu můžete vyplněný formulář vhodit do schránky školy, která je u schodiště před vstupem do základní školy (směr Radíkov). Případnou osobní návštěvu je třeba telefonicky domluvit na čísle 384 496 116 (7.30 – 12.00 hod.) nebo 607 864 004 (13.00 – 15.00 hod.)

Tyto formuláře musí vyplnit i rodič dítěte, u kterého se uvažuje o odkladu školní docházky.

V případě nejasností volejte na číslo 384 496 116, 607 864 004.

Pokud byste neměli možnost si formulář vytisknout sami, rádi Vám ho ve škole vytiskneme.

http://www.zsceskyrudolec.cz/wp-content/uploads/2020/03/MSMT-OPATRENI-K-ZAPISUM-DO-ZS-PRO-SKOLNI-ROK-2020.docx

http://www.zsceskyrudolec.cz/wp-content/uploads/2020/03/Prihlaska_k_zapisu_do_1._r._2020_-_formular.docx

http://www.zsceskyrudolec.cz/wp-content/uploads/2020/03/Zadost_o_prijeti_do_1._r._2020_-_formular.docx

http://www.zsceskyrudolec.cz/wp-content/uploads/2020/03/Zadost_o_odklad_2020_-_formular.docx

Doporučujeme

Vítáme vás!

https://www.scio.cz/skoly/oceneni.asp?r=26752                         Ocenění

Základní informace o naší organizaci:

Přesný název:

Základní škola a Mateřská škola Český Rudolec

Adresa:

Český Rudolec č. 40, PSČ 37883,

IČO: 70988331

Telefony:

384496116, 384496027

Zřizovatel:

Obec Český Rudolec

E-mail:

skola.rud@tiscali.cz

Ředitel školy:

Mgr. Vlasta Dušejovská

Pověřenec:
Bc. Martina Tomšů
kontaktní údaje: tel: 721 942 179

Ocitli jste se nečekaně v roli učitele? Usnadněte sobě i svým dětem výuku cizích jazyků s těmito 15 online zdroji zdarma

https://www.sogoodlanguages.com/cs/ocitli-jste-se-v-roli-ucitele-15-online-zdroju-zdarma/?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=Pos%C3%ADl%C3%A1me+tipy+na+bezplatn%C3%A9+online+zdroje+pro+v%C3%BDuku+jazyk%C5%AF&utm_campaign=2020+03+SGL+%C5%A0KOL%C3%81M+LB

My jsme malí řemeslníci

Během tématu „My jsme malí řemeslníci“ děti vyzkoušely svoji zručnost. Vyšívaly jako švadlenky, pekly rohlíky, housky i vánočky (z plastelíny) jako pekaři a cukráři. Někteří si zahráli na módní návrháře. Předškoláci zatloukali opravdové hřebíky. Největší úspěch mělo pečení a zdobení dortů a následná soutěž „Peče celá školka“. Děti vytvořily také krásné kominíčky a zedníky.