Vítáme vás!

Základní informace o naší organizaci:

Přesný název:

Základní škola a Mateřská škola Český Rudolec

Adresa:

Český Rudolec č. 40, PSČ 37883,

IČO: 70988331

Telefony:

384496116, 384496027

Zřizovatel:

Obec Český Rudolec

E-mail:

skola.rud@tiscali.cz

Ředitel školy:

Mgr. Vlasta Dušejovská

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

zapis-plakatek-2017-page-001

Picture 1 of 1

ZÁPIS DO MŠ

document-page-001

Picture 1 of 1

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ ČESKÝ RUDOLEC PRO ŠKOLNÍ ROK 2017- 2018

Ředitelka Mateřské školy Český Rudolec stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Předškolní vzdělávání se organizuje dětem zpravidla ve věku od 3 let do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií, uvedených níže. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením.

1) K povinnému předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které do 31. 8. 2017 dosáhnou věku pěti let. 5 bodů

2) K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku 2017/2018 dosáhnou nejméně čtvrtého roku. 4 body

3) K předškolnímu vzdělávání mohou být dále přijímány děti tříleté, případně dvouleté. 1 – 2 body

4) Trvalý pobyt dítěte ve školském obvodu pro spádovou mateřskou školu Český Rudolec 3 body

5) Opakované podání žádosti 1 bod

V případě shody bodů použije ředitelka následující doplňující kritéria:

Sociální potřebnost dítěte

Dítě se specifickými vzdělávacími potřebami

Zaměstnanost rodičů doložená potvrzením

Mateřskou školu navštěvuje sourozenec dítěte

V Českém Rudolci, dne 13. 3. 2017                                                  Mgr. Vlasta Dušejovská                                                                                                             ředitelka MŠ Český Rudolec

VYNÁŠENÍ MORENY – POZVÁNÍ

vynaseni-moreny-2017-plakat-page-001

Picture 1 of 1

NABÍDKA PRACOVNÍHO MÍSTA

inzerce-page-001

Picture 1 of 1

Barevný den ve školce…ve škole byli v pyžamu :-)!! A odpoledne v družině bylo „zdravé“ :-)!

„PYŽAMOVÝ“ DEN

V úterý 21. března jsme si školní den „okořenili“ špetkou humoru. Parlamenťáci zorganizovali „Pyžamový“ den. Ten den většina žáků a také pedagogů dorazila do školy v pyžamech, nočních košilích a županech. Ptáte se PROČ? V pondělí 20. 3. začalo JARO. Plakáty, které parlamenťáci vytvořili, hlásaly konec „medvědího“ spánku. Spacím oblečkem jsme s nadsázkou oslavili příchod jara. O velké přestávce se všichni „pyžamáci“ sešli na chodbě prvního stupně, byli odměněni bonbonkem za odvahu a na památku se vyfotili. S úsměvem jde všechno líp!

Mgr. N. Teclová

A zdravé „mlsání“ v družině zmizelo velmi rychle :-) !