Doporučujeme

Vítáme vás!

https://www.scio.cz/skoly/oceneni.asp?r=26752                         Ocenění

Základní informace o naší organizaci:

Přesný název:

Základní škola a Mateřská škola Český Rudolec

Adresa:

Český Rudolec č. 40, PSČ 37883,

IČO: 70988331

Telefony:

384496116, 384496027

Zřizovatel:

Obec Český Rudolec

E-mail:

skola.rud@tiscali.cz

Ředitel školy:

Mgr. Vlasta Dušejovská

Pověřenec:
Bc. Martina Tomšů
kontaktní údaje: tel: 721 942 179

ČERTÍ REJDĚNÍ

Čertí rejdění

Ve čtvrtek 5. 12. patřila škola čertům. Zatímco dopoledne se odbyla klidná mikulášská nadílka, odpoledne se třída školní družiny změnila v opravdové peklo. Menší i větší čerti si užili tancování a soutěží. Předháněli se, kdo má nejdelší jazyk, kdo umí nejhroznější škleb nebo je nejobratnější. Všichni si za to vysloužili sladkou odměnu.

MIKULÁŠ

Mikuláš s andělem a čerty opět zavítali do naší školy.  Nejdříve navštívili děti z mateřské školy, které si pro ně připravily originální písničku i s tanečkem. Poté se odebrali k dětem do školních lavic.  Mladší děti se našich pekelníků trošku bály. Ty starší se nemohly dočkat, až jim čerti zmalují obličej ohnivými barvami. Celé dopoledne se neslo v zábavném duchu a všichni si čertí rejdění užili.

NA PRAHU ADVENTU

Stalo se již tradicí, že v sobotu před 1. adventní nedělí, vystoupíme s dětmi z mateřské školy

s krátkým programem při rozsvěcování vánočního stromečku před obecním úřadem. Tentokrát se k nám se zpěvem přidaly i žáci naší školy. Děti společně přednesly báseň a zazpívaly zimní písničky a koledy.

DVEŘE DOKOŘÁN

Nápad otevřít letos DVEŘE DOKOŘÁN v rudolecké škole vznikl v žákovském parlamentu už na jaře tohoto roku. Dětem a zaměstnancům přijde každodenní návštěva školy jaksi všední. Žáci se ve škole učí, učitelé vyučují, zaměstnanci mají své pracovní povinnosti. Proč bychom po několika letech opět nemohli otevřít školu alespoň na jedno odpoledne pro širokou veřejnost?

Žáci – parlamenťáci věděli, že sami takovou akci uspořádat nedokážou. Budou potřebovat hlavně spolupráci pedagogů, asistentů a také dalších spolužáků. Dohoda se podařila a po pečlivých přípravách se dveře naší školy otevřely dokořán ve čtvrtek 21. listopadu ve 14. 30 h. Téměř ve všech třídách a pracovnách byly připraveny ukázky didaktických pomůcek, učebnic, materiálů, výrobků. Každý z pedagogů měl u sebe své asistenty – žáky, kteří pomáhali s aktivitami. V některých třídách probíhal i „živý“ program. Hosté mohli zhlédnout ve vestibulu veselý taneček, v učebně chemie jednoduché chemické pokusy a v učebně českého jazyka ukázku činnosti kroužku dramatiky. I další stanoviště byla lákavá – interaktivní angličtina, matematické hrátky, občerstvení v kuchyňce, logické hříčky, aktivity na počítačích, pohybové hry v tělocvičně, aktivity v učebnách prvního stupně – výukové metody pro nácvik čtení, didaktické hry atd. Bylo možné navštívit i mateřskou školu. Při akci hosté mohli potkat ve škole téměř všechny pedagogické pracovníky a zaměstnance školy a spolu s nimi i 44 žáků, kteří se zapojili do aktivit tohoto výjimečného dlouhého školního dne. V 17 hodin už byla venku tma. Poslední návštěvníci a všichni organizátoři postupně opouštěli rozsvícenou školu. Ohlasy hostů, které se k organizátorům vrátily, byly příznivé. Škola se jim líbila, někteří zavzpomínali na svá školní léta, jiní si vše prohlíželi a nechávali na sebe působit „klima“ naší školy.

Děkujeme všem, kteří se do příprav a průběhu dne zapojili. Děkujeme všem hostům za zájem. Těšíme se na další setkání.

Za všechny organizátory a parlamenťáky Mgr. Naďa Teclová.

DEN O SVOBODĚ

Letošní 30. výročí „sametové“ revoluce je významné pro lidi v naší zemi. Ani ve škole jsme nemohli tuto důležitou událost pominout. Den o svobodě – projektový den –  proběhl ve čtvrtek 21. listopadu v dopoledních vyučovacích hodinách. Žáci 1. stupně měli se svými pedagogy speciální program. Na druhém stupni začala oslava výročí první vyučovací hodinou, kdy všichni žáci společně zhlédli dokumentární film Z deníku Ivany A. z portálu Jeden svět na školách. Dokument mapoval formou zápisků studentky společnost v roce 1989 a také události samotné revoluce. Film byl velmi „silný“. I tak se vyjadřovaly samy děti.

Pak se žáci jednotlivých ročníků střídali na čtyřech stanovištích. V učebně informatiky si mohli na počítačích zahrát interaktivní hru 1989: Akce SVOBODA nebo pročíst komiks, zabývající se danou tematikou. V učebně přírodopisu nahlédli do revolučního hudebního okénka. Marta Kubišová, Karel Kryl, Jaroslav Hutka – jejich písně z videozáznamů zaznívaly v této místnosti. Další aktivita přestavovala tvůrčí činnost. Úkolem skupin žáků bylo vytvořit plakát SVOBODA s použitím obrázků, citátů TGM a překladů slova svoboda do co nejvíce jazyků světa. Pro odlehčení výukového dne si žáci v kuchyňce připravovali speciální menu – revoluční jednohubky a sametové palačinky. Pár revolučních jednohubek mohli ochutnat i hosté dne otevřených dveří, který se konal v ten samý den v odpoledních hodinách.

Projektový den uběhl „jako voda“. Žáky tento způsob výuky bavil, nezkoušelo se, nepsaly se žádné písemky. Významy a souvislosti pojmů SVOBODA, DEMOKRACIE byly „vyučovány“ jinak.  Na závěr jeden z citátů, se kterým žáci pracovali.  „Jsme všichni odpovědní za svět, za všecko!“ T. G. Masaryk.

Mgr. Naďa Teclová