Doporučujeme

Vítáme vás!

https://www.scio.cz/skoly/oceneni.asp?r=26752                         Ocenění

Základní informace o naší organizaci:

Přesný název:

Základní škola a Mateřská škola Český Rudolec

Adresa:

Český Rudolec č. 40, PSČ 37883,

IČO: 70988331

Telefony:

384496116, 384496027

Zřizovatel:

Obec Český Rudolec

E-mail:

skola.rud@tiscali.cz

Ředitel školy:

Mgr. Vlasta Dušejovská

Pověřenec:
Bc. Martina Tomšů
kontaktní údaje: tel: 721 942 179

VÁNOČNÍ PLES

V pátek 20. prosince  jsme se rozloučili s rokem 2019 vánočním plesem v kulturním domě. Program si připravily všechny třídy, ale hlavní slovo měli deváťáci, kteří ples zahájili a organizovali. Celé dopoledne se neslo ve svátečně laděném duchu. Tančilo se, soutěžilo, hrálo….. Na závěr porota zvolila krále a královnu plesu.

Vánoční besídka ve školce

Ještě ani nezačal advent a už jsme ve školce nacvičovali první zimní písničky a koledy k rozsvěcování vánočního stromečku. Tím jsme měli určitý náskok s programem vánoční besídky. Začátkem prosince jsme s předškoláky začali s nacvičováním divadelního představení „Ježíškův dárek“, následovalo hudebně pohybové vystoupení s názvem „Vánoce pro sněhuláčka“. Průběžně se děti učily básničky a přidali jsme ještě koledu „Půjdem spolu do Betléma“ a závěrečnou písničku „Prosinec“. Adventní čas byl také plný tvoření výrobků na vánoční jarmark, ale také přáníček a dárků pro rodiče. Vánoční besídka a následné posezení je vždy takové zastavení v tradičním předvánočním shonu. I letos jsme se sešli v hojném počtu, přišli rodiče, prarodiče a dokonce i praprarodiče. Rodičům se vystoupení dětí moc líbilo a tak společné úsilí stálo za to. Vánoční atmosféru umocnila i vůně vánočního punče, který nám připravili paní kuchařky.

VÁNOČNÍ JARMARK A DÍLNY

Po několika letech jsme navázali na tradici školních vánočních trhů. V sobotu 14. prosince se uskutečnil v kulturním domě v Českém Rudolci vánoční jarmark, kde si návštěvníci mohli prohlédnout, zakoupit nebo sami vyrobit drobné vánoční dekorace. Na výrobě dekorací se podíleli děti z mateřské školy, žáci školy, svým umem přispěli i zaměstnanci. V dílničkách si návštěvníci mohli vyrobit dřevěný svícínek, vánoční věnec, andílka z papíru, sněhuláka z ponožky nebo si ozdobit perníčky. Byl připraven také vánoční fotokoutek, kde si rodiče mohli své děti vyfotit. K dispozici bylo také drobné občerstvení, kromě výborného perníku nesměl chybět ani dětský vánoční punč. Na pódiu bylo možné zakoupit textilní výrobky firmy Bellatex s.r.o. z Nové Bystřice, která byla sponzorem akce. Velké poděkování patří všem zaměstnancům ZŠ a MŠ Český Rudolec, dětem i žákům, kteří se na zdárném průběhu akce podíleli a také zaměstnancům OÚ Český Rudolec, kteří pomohli s přípravami. Děkujeme také všem, kteří zakoupením výrobků finančně přispěli. Peníze budou použity na nákup nových potřeb na další tvoření dětí a žáků.