Doporučujeme

Vítáme vás!

https://www.scio.cz/skoly/oceneni.asp?r=26752                         Ocenění

 

 

 

Základní informace o naší organizaci:

Přesný název:

Základní škola a Mateřská škola Český Rudolec

Adresa:

Český Rudolec č. 40, PSČ 37883,

IČO: 70988331

Telefony:

384496116, 384496027

Zřizovatel:

Obec Český Rudolec

E-mail:

skola.rud@tiscali.cz

Ředitel školy:

Mgr. Vlasta Dušejovská

Pověřenec:
 
 
Bc. Martina Tomšů
 
kontaktní údaje: tel: 721 942 179       
 
 
 

Zpracování osobních údajů

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) zpracovává Základní škola a Mateřská škola Český Rudolec, Český Rudolec 40, PSČ 378 83, IČ: 70988331, osobní údaje dětí, žáků, jejich zákonných zástupců a zaměstnanců.

Naše mateřská škola a základní škola zpracovává osobní údaje z důvodů:

* za účelem splnění právní povinnosti (zpracování osobních údajů je přikázáno příslušným právním předpisem),

* za účelem oprávněného zájmu (prezentace školy, bezpečnost osob a ochrana majetku),

* při výkonu veřejné moci (předávání dokumentů k archivaci),

* na základě souhlasu, který je kdykoli odvolatelný.

Zpracovává-li škola osobní údaje na základě souhlasu, je tento souhlas kdykoliv odvolatelný:

* zasláním zprávy na e‐mailovou adresu: skola.rud@tiscali.cz

* zasláním dopisu na kontaktní osobu: Mgr. Vlasta Dušejovská, Český Rudolec 40, 378 83       Český Rudolec

Nařízení GDPR zavádí následující práva subjektu údajů:

* právo na přístup k osobním údajům, které se o subjektu údajů zpracovávají (čl. 15),

* právo na opravu v případě vedení nepřesných či neúplných osobních údajů (čl. 16),

* právo na výmaz („právo být zapomenut“) v případě, že osobní údaje nejsou potřebné         pro daný účel nebo byly zpracovávány protiprávně (čl. 17),

* právo na omezení zpracování, pokud subjekt údajů popírá přesnost údajů, zpracování        je protiprávní, správce už údaje nepotřebuje (čl. 18),

* právo na přenositelnost údajů jinému správci (čl. 20)

* právo vznést námitku v případě veřejného či oprávněného zájmu.

Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů), pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno výše uvedené nařízení.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů podle článku 37 odst. 7 nařízení je pro Základní školu a Mateřskou školu Český Rudolec, Český Rudolec 40, PSČ 378 83, IČ: 70988331, Bc. Martina Tomšů, telefon: 721 942 279, e‐mail: poverenec.dacicko@gmail.com

Karneval

Ve čtvrtek 20.12.2018 jsme se rozloučili s rokem 2018 veselým karnevalem, jako tradičně v kulturním domě. Žáci deváté třídy nachystali pro ostatní mnoho soutěží, krátký taneček a písničky k tanci a poslechu.

ČTVERCOVÝ SOUBOJ

Za poněkud geometricky znějícím názvem se skrývá sportovní soutěž, kterou pro své spolužáky ve škole připravili členové žákovského parlamentu. 26. listopadu odpoledne v tělocvičně ve čtyřech sektorech s vyznačenými čtverci proběhlo soupeření ve čtyřech disciplínách: Dribling ve čtverci, Stůj „jako slepýš“, Ping a pong ve čtverci, Švihej a skákej jednu minutu. Přípravu akce a úlohu rozhodčích zvládli parlamenťáci skvěle. Všem soutěžícím se sportování líbilo. Absolutní vítězkou souboje se stala Sabina Zamazalová. Gratulujeme!

Mgr. Naďa Teclová

MIKULÁŠ

Ve středu 5. 12. 2018 dopoledne zavítal do mateřské i základní školy Mikuláš v doprovodu čtyř čertů. Nejprve se zastavili u nejmenších dětí. Promluvili k nim, poslechli si připravenou písničku doprovázenou hudebními nástroji a sladkým pamlskem se s dětmi zase na rok rozloučili. Poté se vydali za staršími dětmi do školy. Zastavili se v každé třídě, Mikuláš k dětem promlouval, čerti děti škádlili. Některé děti dostaly kus uhlí nebo bramboru. Všude ale nakonec zazněla nějaká písnička a všichni byli odměněni malou dobrůtkou.