Doporučujeme

Vítáme vás!

https://www.scio.cz/skoly/oceneni.asp?r=26752                         Ocenění

Základní informace o naší organizaci:

Přesný název:

Základní škola a Mateřská škola Český Rudolec

Adresa:

Český Rudolec č. 40, PSČ 37883,

IČO: 70988331

Telefony:

384496116, 384496027

Zřizovatel:

Obec Český Rudolec

E-mail:

skola.rud@tiscali.cz

Ředitel školy:

Mgr. Vlasta Dušejovská

Pověřenec:
Bc. Martina Tomšů
kontaktní údaje: tel: 721 942 179

VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY VE ŠKOLCE

Velikonoční dílničky v mateřské škole jsme tentokrát pojali jako odpoledne s rodiči. Podle hojné účasti a zájmu o tvoření rodičů s dětmi se dílničky vydařily. Každý si se svým rodičem postupně prošel různá pracovní centra a vytvořil kohoutka, zajíčka, jarní závěs. Děti si mohly vyzkoušet několik technik zdobení velikonočních vajíček. Děkujeme všem rodičům, kteří se k nám připojili a nebylo jich málo. Že by vznikla nová tradice?

Cesta jarním lesem

Jarní cestu lesem podnikly děti z druhého stupně ZŠ v úterý 16. dubna.

Společně jsme se vydali do „Lágru“ ráno kolem osmé hodiny. Před školou na nás čekaly dvě skvělé lektorky z Lesů České republiky, které nás celým dopoledním programem provázely. Pracovní listy s obrázky a úkoly jsme vyplňovali průběžně. Během putování lesem jsme měli několik stanovišť, kde jsme se dozvídali zajímavosti, řešili jsme různé úkoly a zkoušeli jsme si prakticky práci lidí v lese. Kdo je lýkožrout smrkový? Jak vypadá dub červený? Jak se měří výška stromu? Co znamená „lógr“ pod stromem? Jak se měří „kubíky“ dřeva? Co je to „kazatelna“? Na tyto otázky jsme dostávali přesné, odborné a zajímavé odpovědi. Odměnou na závěr našeho lesního putování bylo vyhodnocení nejlepších řešitelů úloh v pracovním listu a opékání buřtíků. Také jsme si mohli vyzkoušet lukostřelbu a zastřílet si z praku. Někteří si zastříleli trochu jinak – šiškami po sobě navzájem. Stihli jsme i postavit domeček z mechu a větviček. Dopoledne jsme strávili příjemně, pohybem jsme prospěli své kondici a počasí nám také přálo. Cesta jarním lesem se nám opravdu líbila. Děkujeme všem zaměstnancům z Lesů ČR, kteří pro nás tuto akci připravili.

Mgr. N. Teclová

Poznáváme les a jeho tajemství

Dne 15. 4. 2019 společnost Lesy ČR uspořádala pro žáky 3. – 5. ročníku projekt s přírodovědnou tématikou, který jsme si pojmenovali ,,Poznáváme les a jeho tajemství“. V 8 ráno na žáky čekali před školou dvě zaměstnankyně lesní správy a zavedli je do lesa. Tam pro ně měli nachystané úkoly. Po cestě žáky seznamovali s rostlinami, stromy a na konec i se zvířátkem, které v poslední době ničí stromy a to ve velkém množství. Všechny rostliny i části větviček, či listy stromů si lepili do malého sešitu, který jim slouží k opakování a zároveň i k hezké vzpomínce na tento den. Cestou byli seznámeni i s posedem, krmelcem a také si vyzkoušeli sprejovat stromy napadené kůrovcem. Nakonec pro žáky bylo připraveno opékání vuřtů a tři soutěže (střelba z praku a luku na terč, a nakonec poznávání viděných rostlin a stromů). Nejlepší žáci byli na konci soutěží odměněny. Všichni jsme se v pořádku a s menší únavou vrátili zpět do školy. Žáci byli z celého dopoledne nadšeni.