Logo ZŠ a MŠ Český Rudolec
MENU

Mateřská škola

V naší mateřské škole vycházíme ze ŠVP PV s názvem „Objevujeme svět aneb poznáme známé neznámé“. Předškolní vzdělávání se odvíjí z nabídky tematických celků a tematických částí. V mateřské škole se učíme dělat věci spolu, hrát si, vzájemně si pomáhat (starší děti mladším). K řízeným činnostem pravidelně využíváme také třídu Sluníčka a dělíme děti na předškoláky a mladší.

Více o naší škole

Mateřská škola je umístěna v budově, kde je také základní škola, školní družina a školní jídelna. Nachází se v přízemí a má samostatný vchod. Ve školním roce 2020/2021 je MŠ jednotřídní s počtem dětí 16. Jsou zde děti od dvou do sedmi let. Na třídě jsou učitelky Zdeňka Strašáková a Daniela Tesařová, na část úvazku vypomáhá Ilona Baštářová. V letošním roce zde pracuje také Nikola Káčerová jako školní asistent.


Snažíme se o to, aby nám ve školce bylo příjemně a prostředí bylo bezpečné.  Rozvíjíme u dětí samostatnost, učíme je zvládnout základní hygienické, společenské a sebeobslužné návyky a dovednosti. Děti vedeme k respektování pravidel chování v mateřské škole, ke vzájemné toleranci a ohleduplnosti, vedeme děti prosociálně. Rozvíjíme u dětí jejích citový život, smysl pro krásu, radost ze života, pohybu a objevování nového. K mnohým činnostem využíváme pobyt v přírodě, vedeme děti ke zdravým životním návykům. 

Při rozmanitých činnostech v mateřské škole rozvíjíme čtenářskou a matematickou pregramotnost, dále i dětskou představivost, fantazii a tvořivost.

Co je u nás nového

Novinky z Mateřské školy
3. 5. 2021
VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA
23. 4. 2021
NÁVRAT PŘEDŠKOLÁKŮ

Po dlouhé době se znovu alespoň zčásti "otevřely dveře" do mateřské školy. Naši předškoláci se vrátili, aby se doučili věci potřebné vzhledem k jejich nástupu do první třídy. Seznámili se s tématy jako zvířátka na statku, mláďátka nebo i s velice důležitou problematikou třídění odpadu, jelikož jsme slavili Den Země. V rámci tohoto dne taky […]

8. 4. 2021
ORGANIZACE VÝUKY OD 12. 4. 2021

Dle Nařízení vlády ČR bude od 12. 4. 2021 obnovena povinná prezenční předškolní výuka a prezenční výuka žáků 1. stupně základní školy. Pro žáky 2. stupně pokračuje distanční výuka. INFORMACE O ORGANIZACI VÝUKY MATEŘSKÁ ŠKOLA osobní přítomnost na vzdělávání bude v 1. fázi rozvolňování umožněna pouze dětem v povinném předškolním vzdělávání, které se zúčastní testování a test […]

23. 3. 2021
ZÁPIS DO MŠ

Podání žádosti Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby: 1. do datové schránky školy (zu8mci8) 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat […]

8. 3. 2021
DISTANČNÍ VÝUKA PŘEŠKOLNÍCH DĚTÍ

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že je předškolní vzdělávání pro Vaše děti povinné, má MŠ povinnost zajistit pro ně vzdělávání distančním způsobem a zároveň Vaše děti mají povinnost se tímto způsobem vzdělávat. Mateřská škola bude předškolákům zasílat jednou týdně vzdělávací aktivity a materiály elektronicky (e-mailem) nebo je budou moci rodiče vyzvednout vytištěné v pondělí od […]

7. 3. 2021
Informace ke školnímu stravování od 8. 3. 2021 do 21. 3. 2021

V souvislosti s uzavřením škol informuji žáky a zákonné zástupce o možnosti využívat školní stravování pro děti MŠ a žáky ZŠ za cenu, která je běžně stanovena v době prezenční výuky. Žáci mají standardně v době od 8. 3. do 21. 3. 2021 obědy odhlášené. V případě, že o oběd budou mít zájem, je třeba […]

27. 2. 2021
INFORMACE O PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY A ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÝ RUDOLEC OD 1. 3. 2021 DO 21. 3. 2021

V souvislosti s krizovým opatřením č. 200 zde dne 26. 2. 2021 bude s účinností od pondělí 1. 3. 2021 do 21. 3. 2021 uzavřena mateřská škola i základní škola. Předškoláci a žáci všech ročníků základní školy se budou vzdělávat distančním způsobem – viz pokyn MŠMT v příloze. Je zakázána osobní přítomnost dětí a žáků ve škole, termíny individuálních […]

26. 2. 2021
Den v maskách

25. únor byl alespoň ve školce dnem plným radosti a smíchu. Karneval v maskách je vždy spojen s veselím, dopolednem plným her a barev. Fotky Vás zcela jistě nenechají na pochybách, že společně strávené chvíle si děti spolu s dospěláky plně užily. Děkujeme rodičům za přípravu masek, byly na Vašich ratolestech prostě úžasné a dětem […]

24. 2. 2021
OPATŘENÍ OD 25. 2. 2021

Vážení rodiče, milé děti, upozorňujeme, že v návaznosti na opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. 2. 2021 čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN s účinností od 25. 2. 2021 do odvolání je vstup a pobyt v budově  umožněn pouze s respirátorem FFP2/ KN 95 nebo zdravotnickou obličejovou maskou. Látková rouška již nestačí. Výjimky jsou uvedeny v příloze. Děkujeme za pochopení a vstřícnost.

12. 2. 2021
INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ MŠ

Z důvodu prokázaného výskytu koronaviru (COVID - 19) bude MŠ z rozhodnutí Krajské hygienické stanice v Jindřichově Hradci uzavřena.Více informací v dopise KHS - viz.fotopříloha (poklepnutím se otevře celý dopis) Ošetřovné řeší rodiče s pediatrem, je třeba ho vyplnit online na tomto odkaze (MŠ není kompetentní k vystavení potvrzení): https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m

© Copyright 2020 - ZŠ a MŠ Český Rudolec - Všechny práva vyhrazena. Vytvořil JacM

envelopefile-emptypictureusersphone-handsetmap-markerchevron-downmenu-circlecross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram