fbpx
Logo ZŠ a MŠ Český Rudolec
MENU

Letos jsme opět sběrným místem sbírky „Krabice od bot“.

Sběrné místo

Mateřská škola Český Rudolec

Kontakt720 214 046
Datum21. 11. – 4. 12. 2022
Čas8–9 a 14–15 hodin (Po – Pá)

Po dohodě je možné předání dárků také v Dačicích, Telči nebo J. Hradci. Bližší informace na telefonu:
723 354 552

Děkujeme, že pomáháte i v této nelehké době.

Sbírka „Krabice od bot“ ZŠ a MŠ Český Rudolec 2022
Sbírka „Krabice od bot“ ZŠ a MŠ Český Rudolec 2022

Informace pro rodiče - testování 3. - 16. ledna 2022

Nový školní rok 2021/2022 v mateřské škole zahájíme ve středu 1. zářív obvyklém provozu od 6:00 do 16:00 hodin. Do 7:30 hodin si prosím nahlaste stravu. 

Provoz MŠ - pokyny pro rodiče

          - s vysokým a velmi vysokým rizikem nákazy po dobu 7 dní od vstupu na  území ČR                                         

           - extrémním rizikem nákazy po dobu 10 dní od vstupu na území ČR

Informační leták pro žáky

Informační leták pro rodiče

Testování - diagram

DO ŠKOLY PŘICHÁZÍ STÁLE POUZE ŽÁCI 1. – 2. TŘÍD (1. – 4. ročník).
• OSTATNÍ ŽÁCI 5. - 9. TŘÍD ZŮSTÁVAJÍ DOMA A PRACUJÍ DISTANČNĚ.

DISTANČNÍ VÝUKA z domova JE PRO ŽÁKY POVINNÁ.
Žáci na distanční výuce mohou odebírat oběd do jídlonosičů. Stačí si ho řádně přihlásit.
JSOU MOŽNÉ INDIDIVUDÁLNÍ KONZULTACE pro jednotlivé žáky (vždy po dohodě s vyučujícím – prostřednictvím aplikace Škola v pyžamu, e-mailem - může přicházet jeden žák 5. – 9. ročníku ke konzultaci s učitelem).
Řídíme se pokyny Vlády ČR a MŠMT ČR, proto žádám všechny, rodiče i žáky, aby pozorně sledovali webové stránky školy - aktuality.
Organizacii výuky od 11. 1. 2021 na naší základní škole vyvěsíme včas, dle aktuálníchpodmínek (chceme se vyhnout předčasnému zveřejnění, které bychom zase potémuseli možná měnit).

Dotazy směřujte na své třídní učitele, vedení školy.
Děkujeme za pochopení.

30. 12. 2020 Mgr. Vlasta Dušejovská, ředitelka školy

Vážení rodiče,

na základě informace MŠMT čj.j MSMT-45767/2020-1 z 15. 12. 2020 Vás informujeme, že provoz základní školy, školní družiny a školní jídelny pro žáky ZŠ bude ukončen v pátek 18. 12. 2020. Vánoční prázdniny začnou pro žáky v pondělí 21. 12. 2020 a budou ukončeny v neděli 3. ledna 2021.

Žáci nastoupí do školy v pondělí 4. ledna 2021 dle rozvrhu pro sudý týden (tedy 1.-5. r., 6., 8. a 9.r.) – pokud vláda nerozhodne jinak.

UPŘESŇUJÍCÍ INFORMACE K VÝUCE OD 30. 11. 2020

➢prezenční formou probíhá výuka pro žáky 1. stupně (1. –5. ročník)

➢výuka 2. stupně probíhá –pro žáky 9. ročníku –prezenčně

-pro žáky 6. –8. ročníku –rotačním způsobem

(střídají se po týdnu)

➢výsledek: v týdnu od 30. 11. do 4. 12. 2020 budou ve škole přítomni všichni žáci 1. stupně a žáci 7. a 9. ročníku, žáci 6. a 8. ročníku se budou nadále vzdělávat distančním způsobem

➢ : v týdnu od 7. 12. do 11. 12. 2020 budou ve škole přítomni všichni žáci 1. stupně a žáci 6., 8. a 9. ročníku, žáci 7. ročníku se budou vzdělávat distančním způsobem

➢ zároveň dochází k úpravám v rozvrhu tříd – do konce týdne je žáci i zákonní zástupci obdrží prostřednictvím e-mailů

➢při příchodu do budovy školy bude žákům změřena teplota, poté si je všatně přeberou pedagogičtí pracovníci

➢pohyb žáků po škole bude omezen na minimum (WC, přesun do třídy, jídelny)

➢je třeba dodržovat rozestupy 2 m

➢pokud žáci 1. stupně budou odpoledne ve školní družině, nedojde ke slučování tříd, žáci budou po celou dobu pobytu ve škole ve stále stejné skupině žáků i třídě

nedojíždějící žáci 2. stupně opustí budovy školy ihned po ukončení vzdělávání (případně po obědě), nebudou se v prostorách školy zdržovat; dojíždějící žáci počkají do odjezdu v prostorách pro ně určených – nebude docházet k mísení skupin

➢po celou dobu pobytu ve škole (tzn. i během vyučovacích hodin) a před budovou školy mají žáci i pracovníci školy nasazenou roušku

➢žáci si přinesou min. 2 ks roušek/den a sáček na jejich bezpečné uložení(v případě jednorázových roušek je třeba mít také sáček na jejich bezpečnou likvidaci)

➢žáci dbají zvýšené hygieny –pravidelné mytí rukou

➢pracovníci školy pravidelně větrají učebny i další prostory školy, kde se žáci pohybují

➢všichni žáci, kteří chodí na obědy do školní jídelny a budou se v daném týdnu vzdělávat prezenční formou, mají od 30. 11. 2020 obědy automaticky přihlášené– v případě, že oběd nebudou odebírat, je třeba jej odhlásit standartním způsobem (telefonicky vedoucí ŠJ od 14.00 hod. předchozího dne –tel. 384496116); dotovaný oběd mohou odebírat i žáci na distanční výuce, musí si jej ale předem přihlásit a domluvit čas výdeje (přes okno MŠ –vchod u ZŠ)

➢žáci, kteří platí obědy v hotovosti, musí za přihlášený oběd v pondělí 30. 11. 2020 zaplatit danou částku nejpozději do 8.00 hod. daného dne vedoucí školní jídelny

školní družina je otevřena pro přihlášené žáky od 6.45 hod, žáci budou ve svých kmenových třídách –při příchodu je třeba zvonit na kancelář (ne na školní družinu)!!!

při vyzvedávání dětí ze školní družiny prosím zvoňte na kancelář –děti budou v kmenových učebnách

VÝUKA NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE ČESKÝ RUDOLEC

V TÝDNU 23. 11. – 27. 11. 2020

· DO ŠKOLY PŘICHÁZÍ STÁLE POUZE ŽÁCI 1. – 2. TŘÍD (1. – 4. ročník). Mají nastavený rozvrh již od 18. 11. 2020, nic se pro ně nemění.

· OSTATNÍ ŽÁCI 5. - 9. TŘÍD ZŮSTÁVAJÍ DOMA A PRACUJÍ DISTANČNĚ.

DISTANČNÍ VÝUKA z domova JE PRO ŽÁKY POVINNÁ.

Žáci na distanční výuce mohou odebírat oběd do jídlonosičů. Stačí si ho řádně přihlásit.

· JSOU MOŽNÉ INDIDIVUDÁLNÍ KONZULTACE pro jednotlivé žáky (vždy po dohodě s vyučujícím – prostřednictvím aplikace Škola v pyžamu, e-mailem - může přicházet jeden žák 5. – 9. ročníku ke konzultaci s učitelem).

Dle vládních pokynů a MŠMT ČR by se stupeň PES – 4 (návrat části žáků do škol) měl začít na základních školách realizovat od pondělí 30. 11. 2020. Žádám všechny, rodiče i žáky, aby pozorně sledovali webové stránky školy - aktuality.

Organizace výuky od 30. 11. 2020 na naší základní škole vyvěsíme včas, dle aktuálních podmínek – zřejmě ve středu 25. 11. 2020 (chceme se vyhnout předčasnému zveřejnění, které bychom zase poté museli možná měnit).

Dotazy směřujte na své třídní učitele, vedení školy. Děkujeme za pochopení.

20. 11. 2020 Mgr. Vlasta Dušejovská, ředitelka školy

➢ při příchodu do budovy školy bude žákům změřena teplota, poté si je v šatně přeberou třídní učitelky
➢ pohyb žáků po škole bude omezen na minimum (WC, přesun do třídy, jídelny)
➢ pokud žáci budou odpoledne ve školní družině, nedojde ke slučování tříd, žáci budou po celou dobu pobytu ve škole ve stále stejné skupině žáků i třídě
➢ po celou dobu pobytu ve škole (tzn. i během vyučovacích hodin) a před budovou školy mají žáci i pracovníci školy nasazenou roušku
➢ žáci si přinesou min. 2 ks roušek/den a sáček na jejich bezpečné uložení (v případě jednorázových roušek je třeba mít také sáček na jejich bezpečnou likvidaci)
➢ žáci dbají zvýšené hygieny – pravidelné mytí rukou
➢ pracovníci školy pravidelně větrají učebny i další prostory školy, kde se žáci pohybují
➢ všichni žáci, kteří chodí na obědy do školní jídelny, mají od 18. 11. 2020 obědy automaticky přihlášené
– v případě, že oběd nebudou odebírat, je třeba jej odhlásit standartním způsobem (telefonicky vedoucí ŠJ od 14.00 hod. předchozího dne – tel. 384 496 116)
➢ je upraven rozvrh a počet vyučovacích hodin – viz níže (z důvodu zamezení „míchání“ skupin žáků z různých tříd)
➢ školní družina je otevřena pro přihlášené žáky od 6.45 hod, žáci budou ve svých kmenových třídách –
při příchodu je třeba zvonit na kancelář (ne na školní družinu)!!!
➢ při vyzvedávání dětí ze školní družiny prosím zvoňte na kancelář – děti budou v kmenových učebnách

Vážení rodiče,

v návaznosti na Nařízení Vlády ČR z 12. 10. 2020 bude od středy 14. 10. 2020 do pátku 23. 10. 2020 zakázána osobní přítomnost žáků 1. i 2. stupně ZŠ ve škole. Výuka bude probíhat distančním způsobem. O konkrétní podobě budou žáci informováni svými učiteli. V případě, že nemáte přístup k internetu, je možné si úkoly vyzvednout po dohodě osobně ve škole v době od 8.00 do 11.30 hod. Stejným způsobem je možné úkoly odevzdávat. Je nutné dodržovat všechna karanténní opatření. Do školy by se žáci měli podle dostupných informací vrátit 2. 11. 2020. O případných změnách budete informováni prostřednictvím našich webových stránek v záložce AKTUALITY.

Stravování: Pokud si žáci obědy přihlásí, budou jim vydány do jídlonosiče výdejním okýnkem (vchod do ZŠ – směr Radíkov) v čase 11. 30 – 12.00 hod. Žáci zazvoní na školní jídelnu. Je nutné mít vlastní jídlonosič. Cena oběda je v době distanční výuky stejná jako v době prezenčního vyučování.

© Copyright 2022 - ZŠ a MŠ Český Rudolec - Všechna práva vyhrazena.

envelopephone-handsetmap-markerchevron-downmenu-circlecross-circle
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram